BREAKING NEWS

Protestul românilor uitați din dreapta Tisei

asoc

Asociaţia  Morãriţa

– ROMÂNIA – Bihor – Oradea, Str. C-tin. NOTTARA -1O¸Bl. C 10/3 , Cod Poştal 410598-

Cod Fiscal-10213596; Cont  Bancar– RO41 RNCB 0032 0464 9957 0001 /BCR ORADEA

Telefon  – 0744/ 479.000; E-mail: asociatia_morarita@yahoo.com

Nr. 192  / 09  Decembrie  2O15

  

Notã de protest

Domnule Academician Alexandru SURDU!

 

Aflãm din  mass-media despre desfãşurarea primei ediţii a Galei premiilor de excelență pentru etnicii români din comunitățile istorice, desfășurată zilele trecute la Teatrul Național “I. L. Caragiale” din București. Cu surprindere, am citit numele liderilor românilor din Ucraina, onoraţi cu premii de excelenţã, urmare a propunerilor comisiei prezidate de Excelenţa Voastrã!

Mai mult, informaţi public  alcătuirea comisiei „din reputați specialiști pe problematica românilor de pretutindeni“

( http://www.rgnpress.ro /rgn_14/categorii/eveniment/20044-gala-premiilor-de-excelen-pentru-etnicii romani-din-comunitile-istorice-mai-muli-lideri-ai-comunitilor-romaneti-din-jurul-frontierelor-i-balcani-dar-i-basarabia-au-fost-premiai.html-aliniat 4).

Faptul cã giraţi competenţele primei ediţii a Galei, socotim cã subiectivitatea responsabilitãţii analizei încredinţatã comisiei, poate în limite rezonabile sã aşeze, sã evidenţieze sau nu, lideri care meritã mai mult sau mai puţin sã stea pe scenã…

Omiterea spaţiului Maramureşului istoric din dreapta Tisei din Ucraina, o comunitate româneascã distinctivã, a liderilor românilor trãitori aici din analiza acestei comisii, dã un gust amar asupra  modului de lucru al „specialiştilor“ care au constituit comisia… O nefericitã omisiune!

Cu zece zile în urmã domnule academician, în localitãţile româneşti din dreapta Tisei, în satul Biserica Albã, Apşa de Jos, Plãiuţ, Bouţu Mic, Strâmtura şi Apşa de Mijloc, a fost serbatã Ziua Naţionalã a României în prezenţa liderilor comunitãţii celor peste cincizeci de mii de români din Maramureşul Voievodal din dreapta Tisei (Transcarpatia), a primarilor, preşedinţiloNota de protest scanata Ir organizaţiilor neguvernamentale culturale, a elevilor, profesorilor şi directorilor şcolilor româneşti, a reprezentanţilor Consulatului General al României la Cernãuţi, ai Ambasadei României la Kiev, delegaţii din Bihor, Satu Mare, Baia Mare, Sighet, etc cei prezenţi la manifestãri desfãşurând activitãţi culturale care au durat trei zile(depuneri de coroane de flori la statuia domnitorului Ştefan cel Mare din Slatina, la statuia poetului naţional Mihai Eminescu din Biserica Albã, la mormântul lui Mihai Dan a lui Dumnezãu din Apşa de Mijloc, unul din participanţii maramureşeni la Marea Unire în 1918 la Alba Iulia, apoi recepţia oficialã oferitã de doamna consul general dr.

Eleonora Moldovan, un simpozion muzeal organizat de Muzeul de Istorie şi Etnografie al Românilor din Transcarpatia). Consider aceastã comunitate istoricã româneascã, cea mai vie, cea mai dinamicã şi mai ataşatã de Patria mamã, maramureşenii din dreapta Tisei apãrând încã cu sufletul vechiul hotar al Ţãrii… Aceşti români au lideri care stau în faţã demni, atunci când e greu, în faţa autoritãţilor statului ucrainian în care trãiesc, alteori ale statului român, atunci când bat drumul pânã la Cernãuţi pentru o vizã de România, pe care o plãtesc încã…

Liderii românilor din comunitatea istoricã maramureşanã sunt responsabili, editeazã ziare din fonduri proprii în folosul românilor, au inaugurat singurul muzeu românesc din Transcarpatia, organizeazã manifestãri româneşti care pãstreazã limba, portul şi tradiţiile noaste, sunt harnici şi buni gospodari. Casele lor le întrec pe cele din Certeze şi Sãpânţa! Paricipã în ţarã la proiecte cu zeci de ediţii, la concursuri, festivaluri internaţionale(cel mai recent la Oradea, Festivalul – Concurs Naţional cu participare internaţionalã „Asta-i datina strãveche“ – coordonatorul grupului de douãzecişicinci de colindãtori maramureşeni – elevi şi  dascãli – dr. Ion Botoş).

Probabil în perioada de selecţie a comisiei, pentru  desemnarea liderilor comunitãţilor româneşti, „specialiştii“ aveau urechile legate, nu au auziNota de protest scanata II.jpegt transmisiile în direct şi înregistate, realizate de corespondentul Radio România Actualitãţi – dl. Adrian Marchiş, prezent la faţa locului în Maramureşul istoric în cele trei zile, dar şi pe tot parcursul ultimilor cincisprezece ani, într-o notã de continuitate care-i face cinste lui şi radioului românesc care trece peste frontiere, mângâind românii, orişiunde ar fi ei?

Sã nu cunoascã Domnia Voastrã demersurile iniţiate de mai mulţi ani de reprezentanţii vrednici ai românilor maramureşeni din dreapta Tisei pentru recunoaşterea cetãţeniei române de cãtre Statul Român? Cetãţenia româneascã pe care nu au pierdut-o niciodatã, confirmatã încã odatã istoriei prin votul delegaţilor acestor teritorii care au întãrit Marea Unire de la Alba Iulia… În ultimii ani, zeci de adrese au fost comunicate Academiei Române, istoricilor academiei şi marilor istorici ai neamului, pentru lãmurirea acestei probleme de interes naţional…

Mare pãcat şi mare ruşine domnule Academician Alexandru SURDU pentru aceastã omisiune! Sunteţi vicepreşedintele Academiei Române, doctor în filozofie, slujiţi adevãrul, cunoaşteţi jertfa şi credinţa românului trãitor în ţarã stãinã! Cum explicaţi aceastã situaţie a omisiunii, a neevidenţierii comunitãţii istorice româneşti maramureşene cãreia Ţara  îi datoreazã atât de mult? Poate fi luare-aminte(învãţãturã de minte zice românul!) spre folosul urmãtoarei ediţii a Galei, nota noastrã de protest? Mãcar pentru scuze publice domnule academician, dacã nu pentru lideri de scenã…!

Cu respect,

 Tiberiu  MORARU

 Preşedinte, partener oficial al proiectelor culturale ale Bihorului şi Maramureşul istoric din dreapta Tisei-Ucraina