BREAKING NEWS

Pistă periculoasă la Cluj Napoca

valer misto

Adresată: Domnului  prim-ministru Dacian Cioloș

Senator: Valer Marian

Circumscripția electorală: nr. 32 Satu Mare

Colegiul electoral: nr. 1

Grup parlamentar: independent 

Obiect: Modul de utilizare a sumei de 15.000.000 lei alocate de Guvernul României pentru finalizarea pistei Aeroportului Internațional Cluj Napoca și legalitatea recepționării acesteia 

Sedința Senatului din: 21.12.2015

 

În temeiul art.112 alin.1 din Constituţia României şi art. 162 din Regulamentul Senatului, vă înaintez prezenta

INTERPELARE:

Prin ordonanța Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Cluj, emisă în data de 26.05.2014, în dosarul nr. 4/P/2014 (în care s-a dispus inculparea, arestarea și trimiterea în judecată pentru infracțiuni de luare de mită a fostului președinte a Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, respectiv pentru infracțiuni de dare de mită a patronilor SC CONSTRUCȚII NAPOCA SA Cluj Napoca, Ioan Bene, și SC SINAI COMIMPEX SRL Iclod, Vasile Pogăcean) a fost disjuns dosarul nr. 78/P/2014 pentru a se efectua acte de urmărire penală față de suspectul Ioan David Ciceo, directorul general al RA Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj Napoca, pentru infracțiuni de luare de mită și abuz în serviciu contra intereselor publice, precum și față de alți inculpați și suspecți, referitor la executarea, finalizarea și întreținerea lucrării „Pistă de decolare – aterizare de 3.500 m etapa 1 și suprafețe de mișcare aferente”, în baza contractului de lucrării nr.146/06.09.2011, încheiat între RA Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj Napoca, în calitate de achizitor, și Asocierea SC CONSTRUCȚII NAPOCA SA – SC ICCO SYSTEMS SRL – SC GEO ARC SRL.

Prețul contractului a fost stabilit la suma de 32.436.982,99 euro, plătibilă după recepția lucrărilor în rate trimestriale egale, finanțarea investiției urmând a fi asigurată din bugetul județului Cluj. Termenul de execuție a pistei a fost stabilit la șase luni, iar durata contractului a fost convenită la trei ani, respectiv până la data de 05.09.2014. Pe parcursul executării, contractul a fost adiționat cu un număr de  26 de acte adiționale, care au crescut valoarea acestuia la peste 42.000.000 euro.  Recepția lucrării a fost realizată în mod nelegal în data de 09.09.2014, respectiv în lipsa reprezentanților Președintelui Consiliului Județean Cluj, a căror prezență era obligatorie având în vedere calitatea de finanțator și de emitent al autorizației de construire pentru această lucrare a acestei instituții.

În vederea finalizării obiectivului de investiții „Pistă de decolare – aterizare de 3.500 m etapa 1 și suprafețe de mișcare aferente”, prin Hotărârea Guvernului nr. 971/11.12.2013 a fost alocată bugetului propriu al județului Cluj suma de 15.000.000 lei din Fondul national de dezvoltare la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2013. Întrucât după arestarea și trimiterea în judecată a fostului președinte  al Consiliului Județean Cluj, Horia Uioreanu, și după disjungerea dosarului nr. 78/P/2014 au apărut dubii cu privire la cheltuirea sumei alocate prin Hotărârea Guvernului nr. 971/11.12.2013, Consiliul Județean Cluj a solicitat primului ministru Victor Ponta, prin adresa nr. 11.391/16.06.2014, efectuarea de verificări cu privire la modul de utilizare a acestei sume.

Primul ministru Victor Ponta și Guvernul României nu au dat curs solicitării susmenționate, motiv pentru care Consiliul Județean Cluj a revenit, prin adresa, nr. 11.391/3.10.2015, solicitând șefului Guvernului să verifice atât modul de utilizare a sumei alocate prin Hotărârea Guvernului nr. 971/11.12.2013 cât și legalitatea recepției efectuate la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Pistă de decolare – aterizare de 3.500 m etapa 1 și suprafețe de mișcare aferente”. În această solicitare, alături de adresa initială (nr.11.391/16.06.2014), ancheta desfășurată de Direcția Națională Anticorupție în dosarul nr. 78/P/2014 și raportul întocmit de aparatul de specialitate privind modul în care s-a derulat obiectivul de investiții ce a făcut obiectul cofinanțării acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 971/11.12.2013, Consiliul Județean Cluj a invocat prevederile Legii nr. 213/1998, conform cărora pistele de decolare-aterizare, căile de rulare și platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe acestea și terenurile pe care sunt amplasate fac parte din domeniul public al statului, precum și constatările din raportul de control al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 11.179/18.11.2014, din care rezultă încălcări ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 în cazul contractului nr. 146/06.09.2011, având ca obiect „Execuție pistă de decolare – aterizare de 3.500 m etapa 1 și suprafețe de mișcare aferente” și a actelor adiționale încheiate la acesta, a contractului nr. 173/10.09.2013, având ca obiect „Extindere și reconfigurare suprafețe de mișcare aeroportuare și instalații aferente” și a contractului nr. 235/11.11.2013, având ca obiect „Alimentare cu energie electrică, reconfigurare și adaptare sisteme de balizaj și împrejmuire perimetrală la obiectivul de investiții Pista de decolare-aterizare în lungime de 3500 m, etapa I”.

Totodată, Consiliul Județean Cluj a invocat că recepția la terminarea lucrărilor vizate de contractual de lucrări nr.146/06.09.2011, având ca obiect „Execuție pistă de decolare – aterizare de 3.500 m etapa 1 și suprafețe de mișcare aferente”și de actele adiționale încheiate la acesta a fost efectuată fără respectarea prevederilor legale, respectiv a articolului 37 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, care statuează că recepția la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administrației publice desemnat de emitentul autorizației de construire, dar, în pofida atenționărilor prealabile, RA Aeroportul „Avram Iancu” Cluj Napoca a organizat recepția la terminarea lucrărilor fără participarea reprezentanților Președintelui Consiliului Județean Cluj.

Având în vedere că nu a fost realizată o recepție legală a pistei de decolare –aterizare, în cauză se ridică probleme de o deosebită gravitate și complexitate în cazul unui eventual și nedorit accident aviatic cu privire la  tragerea la răspundere penală și civilă a persoanelor și instituțiilor vinovate.

Pentru motivele expuse, ținând cont și de recentul și tristul precedent de la Clubul Colectiv, vă solicit să dispuneți de urgență Corpului de control a primului ministru să efectueze verificările de rigoare cu privire la modul de utilizare a sumei de 15.000.000 lei alocată prin Hotărârea Guvernului nr. 971/11.12.2013 și cu privire la legalitatea  recepționării lucrărilor la obiectivul de investiții „Pistă de decolare – aterizare de 3.500 m etapa 1 și suprafețe de mișcare aferente”, urmând să-mi comunicați constatările efectuate și măsurile dispuse.

Solicit răspuns scris și verbal.

 

                                                              Senator

                                                        Valer Marian