BREAKING NEWS

Doamna Prună confundă merele cu perele!

Coat_of_arms_of_the_Senate_of_Romania

 

 Senator: Valer Marian 

Circumscripția electorală: nr. 32 Satu Mare 

Colegiul electoral: nr. 1

Grupul parlamentar:  independent 

Ṣedinƫa Senatului  din: 23.03.2016

 

DECLARAŢIE POLITICӐ

 

Titlu: Doamna Prună confundă merele cu perele!

În ședința Senatului din data de 07.03.2016 i-am adresat doamnei ministru al Justiției, Raluca Prună, o interpelare având ca obiect „Procedura și criteriile de selecție a doamnei Laura Codruța Kovesi în vederea numirii ei în funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție”. Prin această interpelare i-am solicitat, în primul rând, doamnei ministru Prună să-mi comunice procedurile de selecție derulate și criteriile avute în vedere de miniștrii Justiției din Guvernul României cu ocazia formulării propunerilor de numire a doamnei Laura Codruța Kovesi în funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în 2006 respectiv în 2009 și de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție în 2013 respectiv în 2016, urmând să-mi precizeze etapele parcurse și criteriile de selecție, precum și numele, prenumele și funcția procurorilor și judecătorilor care au fost avuți în vedere în acest sens. În al doilea rând, i-am solicitat, referitor la recenta sa propunere de reînvestire a doamnei Laura Codruța Kovesi în funcția de de procuror șef al DNA, să-mi comunice dacă au fost respectate criteriile de selecție cerute de Comisia Europeană în raportul MCV și să-mi precizeze motivele pentru care propunerea a fost înaintată Consiliului Superior al Magistraturii cu peste două luni înainte de expirarea actualului mandat.

După două saptămâni am primit un răspuns vădit incomplet și în mare parte nefundamentat, chiar aberant, din partea doamnei ministru Prună, care dovedește fie rea-credință fie prostie. Este evident că doamna ministru nu mi-a răspuns la 75% din solicitările adresate prin interpelare. Astfel, nu mi-a precizat procedurile de selecție aplicate de miniștrii Justiției în 2006, în 2009, în 2013 și 2016, care au avut drept rezultat propunerea domnei Kovesi pentru funcțiile deținute. Nu mi-a precizat nici etapele parcurse în cadrul acestor proceduri de selecție și nici numele, prenumele și funcția procurorilor sau judecătorilor care au fost avuți în vedere, alături de ale doamnei Kovesi, în cele patru situații. Nu mi-a comunicat nici dacă au fost respectate criteriile de selecție cerute de Comisia Europeană în raportul MCV și nici nu mi-a precizat motivele pentru care recenta propunere pentru doamna Kovesi a fost înaintată Consiliului Superior al Magistraturii cu peste două luni înainte de expirarea actualului mandat. Drept urmare se poate trage concluzia că nu a existat nicio procedură de selecție și că doamna Laura Codruța Kovesi a fost candidat unic, neavând niciun contracandidat, în toate cele patru situații vizate (2006, 2009, 2013, 2016).

Pe de altă parte, răspunsurile pe care mi le dă doamna ministru Prună sunt nefundamentate, chiar aberante în parte, ridicând mari semne de întrebare. Astfel, doamna ministru îmi comunică că „Criteriile de evaluare a candidaților pentru funcțiile de conducere prevăzute de art. 54 alin. 1 din Legea 303/2004, republicată, sunt prevăzute în Anexa la Hotărârea nr. 161 din 07.07.2011 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 105 din 02.04.2013 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii”, și-mi prezintă un număr de șase criterii statuate prin hotărârile respective ale CSM. Nu trebuie să fii juristă și filozoafă ca doamna ministru, ca să îți dai seama că hotărârile CSM invocate, adoptate în 2011 respectiv în 2013, nu au putut fi aplicate în 2006 și în 2009, cu ocazia numirii respectiv reînvestirii doamnei Kovesi în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cele mai mari semne de întrebare le ridică, sub aspectul procedurii și criteriilor de selecție uzitate, prima numire a doamnei Kovesi în funcția de procuror general al României, care s-a produs în data de 02.10.2006. Conform răspunsului primit, s-a reținut atunci că doamna procuror Kovesi îndeplinește criteriile de vechime cerute de lege, având la data avizului o vechime de 11 ani în funcție, că pentru activitatea desfășurată în cursul anului 2004 a primit calificativul „foarte bine” și că nu a fost sancționată disciplinar. Primul semn de întrebare este legat de faptul că ar fi trebuit avut în vedere drept criteriu calificativul pe anul precedent numirii, respectiv pe anul 2005, nu pe anul 2004. Oare a primit doamna Kovesi un calificativ mai slab pe anul 2005? Ar trebui să verificați acest aspect, doamna ministru Prună! Un al doilea semn de întrebare este legat de experiența profesională și managerială a procurorului Kovesi în 2006, având în vedere că a deținut funcții de conducere  relativ minore, pe o perioadă de doar circa  cinci ani, în cadrul unei unități județene de parchet: procuror șef al Biroului de combatere a corupției și criminalității organizate (2000-2002) și procuror șef al Biroului de combatere a criminalității organizate și antidrog (2002-2004) în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, respectiv de procuror șef al Biroului Teritorial Sibiu al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (01.01.2006 – 01.10.2006). Este de precizat că, la nivel de parchete județene, birourile menționate includeau maximum 2-3 procurori cu șef cu tot. Putem spune deci că doamna Kovesi a avut în subordine 1-2 procurori ori poate și-a fost șefă doar sie înseși.

În ce privește șefia doamnei Kovesi la Biroul Teritorial Sibiu al DIICOT este de precizat că în perioada 01.01.2006-29.06.2006 a fost doar delegată procuror șef al acestui birou și numai în data de 29.06.2006 a fost numită în această funcție, respectiv cu 3 luni înainte de numirea sa în funcția de procuror general al României. Foarte probabil că a fost numită în această funcție pentru a i se cosmetiza CV-ul în vederea numirii în această înaltă funcție judiciară. Este de reținut că, potrivit datelor din răspuns și din documentele primite, în anul 2005 doamna Kovesi nu a deținut nicio funcție de conducere, astfel că doamna ministru Prună ar trebui să verifice și să ne comunice motivele pentru care a fost retrogradată în perioada respectivă.

Așa cum am arătat în interpelare, fostul președinte Traian Băsescu a motivat la finalul periplului său prezidențial că ar fi numit-o procuror general a României pe „necunoscuta Laura Codruța Kovesi” întrucât ministrul Justiției, Monica Macovei, i-a spus că ar fi avut cel mai bun randament în soluționarea cauzelor în calitate a șefă a DIICOT Sibiu. Acum este evident că Monica Macovei l-a mințit pe Traian Băsescu, având în vedere, pe de o parte, că doamna Kovesi nu putea realiza performanțe deosebite în cele câteva luni în care a condus Biroul Teritorial Sibiu al DIICOT, iar, pe de altă parte, că acest birou s-a clasat în a doua parte a clasamentului național pe anul 2006, respectiv pe locul 10 din 16 structuri similare. Apropo de Monica Macovei, din răspunsul și din documentele primite rezultă că a fost o minciună sfruntată și afirmația sa că a propus-o în 2006 pe Laura Codruța Kovesi în funcția de procuror general al României „în urma unei selecții riguroase”, având în vedere că nu au existat nici criterii de selecție nici alți contracandidați. Acum este clar că unicul criteriu de selecție al doamnei Macovei a fost susținerea politică, cu conotații clientelare a doamnei Kovesi de către doi din șefii săi politici, președintele PDL, Emil Boc, și secretarul general al PDL, Vasile Blaga, precum și de șefa sa de cabinet, judecătorul Monica Niculescu (care era în perioada respectiva concubina purtătorului de cuvânt al ministrului Justiției, jurnalistul Dan Tapalagă). După cum am arătat și cu alte ocazii, doamna Kovesi a fost colegă de an și de grupă cu Emil Boc și cu Monica Niculescu, având cu aceștia relații strânse de prietenie, iar tatăl său, Ioan Lascu, procuror șef al Parchetului Mediaș timp de 30 de ani, era în relații apropiate cu Vasile Blaga.

Alături de răspuns, doamna ministru Prună mi-a transmis copii de pe hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii din 27.09.2006 și din 24.09.2009, precum și de pe propunerea făcută de ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, în data de 25.09.2009, omițând să-mi transmită hotărârea CSM din 09.05.2013, precum și propunerile făcute în 2006 de ministrul Justiției, Monica Macovei, și în 2013 de ministrul interimar al Justiției, Victor Ponta. Referitor la criteriile invocate de doamna ministru Prună în recenta propunere de reînvestire a doamnei procuror Laura Codruța Kovesi în funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, îi recomand doamnei ministru să citească aprecierile la adresa doamnei Kovesi cuprinse în Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 440/24.09.2009 prin care a fost avizată negativ propunerea pentru reînvestirea în funcția de procuror general al României (cu 5 voturi contra și 1 pentru) și care este semnată de vicepreședintele CSM, procurorul Dimitrie Bogdan Licu, actualmente procuror general interimar al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație  și Justiție și membru de drept al CSM:

„Analizând propunerea formulată, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii constată că activitatea desfășurată de doamna Laura Codruța Kovesi, în calitate de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație  și Justiție, s-a caracterizat prin lipsă de performanță în exercitarea atribuțiilor manageriale privind organizarea eficientă a activității în cadrul Ministerului Public și inconsecvență în propunerile de reorganizare a acestui minister.                                                                                  

De asemenea, se reține că, în exercitarea mandatului său, doamna procuror general, în condițiile creșterii numărului de dosare soluționate, nu a reușit identificarea măsurilor necesare pentru obținerea unui număr crescut de cauze cu finalitate judiciară, acestea scăzând continuu. Totodată, din raportul prezentat și interviul susținut se desprinde lipsa unei viziuni manageriale privind organizarea și eficientizarea activității instituției pe care o conduce.                                                                                                                            

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii constată existența unor disfuncționalități majore în relația dintre doamna procuror general și Consiliului Superior al Magistraturii, reflectate în lipsa de implicare în adoptarea unor decizii de substanță vizând activitatea Ministerului Public, inclusiv prin neparticiparea, în mod constant, la ședințele Consiliului.                                                                                                           

Mai mult, anumite puncte de vedere exprimate pe parcursul mandatului au denaturat anumite demersuri și activități desfășurate cu bună credință de către Consiliului Superior al Magistraturii, atât în domeniul politicii de resurse umane, a controalelor efectuate de către Inspecția Judiciară, cât și în materie disciplinară.                                             

Pentru considerentele de mai sus, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii urmează să avizeze negativ propunerea ministrului justiției și libertăților cetățenești de reînvestire a doamnei Laura Codruța Kovesi în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casației și Justiție”.

În concluzie, doamna ministru Prună a evitat cu rea-credință să-mi răspundă la majoritatea solicitărilor din interpelare și să-mi transmită toate documentele aferente, iar răspunsurile primite sunt incomplete și confuze, dovedind că nu a studiat cu atenție documentele din care rezultă aspecte critice sau mari semne de întrebare legate de cariera de procuror a doamnei Laura Codruța Kovesi. Având în vedere că, potrivit programului adoptat, mâine (24 martie) Consiliul Superior al Magistraturii va analiza rezultatele dezbaterii publice asupra proiectului de management depus de doamna Laura Codruța Kovesi și ale verificărilor asupra candidaturii și va realiza intervievarea candidatului, urmând ca poimâine (25 martie) să transmită avizul către Ministerul Justiției, solicit Consiliului Superior al Magistraturii să aibă în vedere, cu această ocazie, aspectele critice și semnele de întrebare legate de cariera de procuror a candidatului Laura Codruța Kovesi, pe care le-am prezentat în această declarație politică, inclusiv pe cele conținute de Hotărârea CSM nr. 440/24.09.2009. Sper că CSM-ul nu va confunda merele cu perele, ca și doamna Prună.

 

Senator        

Valer Marian

Documente

h csm 213 din 2006 h csm 440 din 2009 interpelare prop reinv 2009 raspuns pruna