BREAKING NEWS

Ilegalități grave și nereguli la CNI Coresi SA

cd42f36440dd3c022888057386fc6e0eAdresată: Domnului ministru al Culturii, Ioan Vulpescu

Domnului ministru al Justiției, Robert Cazanciuc

Senator: Valer Marian

Circumscripția electorală: nr. 32 Satu Mare

Colegiul electoral: 1

Grup parlamentar: independent

Obiect: Nereguli și nelegalități grave la Compania Națională a Imprimeriilor Coresi S.A.

Ședința Senatului din: 08.06.2015

În temeiul art. 112 alin. 1 din Constituţia României şi art. 162 din

Regulamentul Senatului, vă înaintez prezenta

INTERPELARE : 

            Uniunea Sindicatelor Tipografilor din România, reprezentată prin președinte Mircia Giurgiu, mi-a semnalat recent, prin două memorii pe care le anexez o serie de nereguli și nelegalități grave referitoare la activitatea directorului general interimar al Companiei Naționale a Imprimeriilor (CNI) Coresi, Ilie Marius Bogdan, cu privire la care a fost sesizată și Ministerul Culturii și Direcția Națională Anticorupție la începutul lunii decembrie 2014, dar până în prezent nu au fost luate niciun fel de măsuri.

CNI Coresi S.A. este o companie cu capital integral de stat, aflată în subordinea Ministerului Culturii și este formată din sucursalele Imprimeria Ardealul Cluj Napoca, Imprimeria Oltenia Craiova, Imprimeria de Vest Oradea și Casa Presei Libere București (sediul central).

În cursul lunii iunie 2012, în funcția de director general interimar al SNI Coresi a fost numit domnul Ilie Marius Bogdan, până atunci angajat al Primăriei Municipiului București, post în care a fost suspectat de implicare într-o serie de retrocedări dubioase. De la numirea sa în fruntea acestei companii cu vechime și prestigiu, recunoscută la nivel național, în loc să se preocupe de bunul mers al producției și de atragerea de noi comenzi de piață, în vederea păstrării locurilor de muncă ale actualilor salariați, directorul general interimar Ilie Marius Bogdan a fost preocupat doar de falimentarea companiei și de vânzarea activelor acesteia. Astfel, imediat după numirea fără concurs în funcția de director general interimar, a procedat la schimbarea directorilor de sucursale numind la Imprimeria Ardealul Cluj un director interimar din Brăila, iar la Imprimeria Oltenia Craiova un director interimar din Constanța, care nu aveau niciun fel de legătură sau competență aferente domeniului de activitate. Iar, la sfârșitul lunii noiembrie 2014, fără niciun motiv, l-a eliberat din funcție pe directorul Imprimeriei de Vest Oradea, care avea cele mai bune rezultate și cel mai mare profit din companie.

Aptitudinile de management ale directorului general interimar Ilie Marius Bogdan sunt mai mult decât îndoielnice, în contextul în care, până în anul numirii sale (2012), CNI Coresi S.A. a înregistrat profit, iar ulterior a înregistrat pierderi economice evidente.  Singura preocupare a sa a fost solicitarea de extrase CF și de oferte de preț pentru clădirile și terenurile sucursalelor și a sediului central, aspect care denotă că intenția sa era direcționată înspre cu totul altceva decât activitatea de producție. Conform memoriilor primite, practic a încercat și încearcă în continuare să transforme compania de stat într-o simplă agenție imobiliară personală, la dispoziția sa și apropiaților care îi acordă susținere politică.

Astfel, în iunie 2013, a fost înregistrată o primă tentativă de distrugere a activelor CNI Coresi, în sensul scoaterii la vânzare a Imprimerie Ardealul Cluj Napoca (teren și clădire), dar în urma demersurilor efectuate de liderul sindical al tipografilor din România, Mircia Giurgiu, pe lângă ministrul Culturii de la acea dată, domnul Daniel Barbu, această tentativă a fost stopată, inclusiv prin implicarea prefectului județului Cluj, Gheorghe Vușcan, și a președintelui Consiliului Județean Cluj, Horia Uiorean. Cu această ocazie s-a formulat propunerea divizării CNI Coresi S.A., astfel încât fiecare sucursală să treacă sub autoritatea consiliilor județene, în vederea continuării activității de producție și a păstrării locurilor de muncă, iar spațiile excedentare să fie utilizate de consiliile județene pentru sedii ale diverselor instituții din subordine. Această propunere era în consonanță cu principiile descentralizării și regionalizării și asigura rămânerea tuturor imobilelor în proprietatea statului, schimbându-se doar titularul dreptului de administrare, dar până în prezent nu s-a reușit concretizarea acesteia, din cauza refuzului conducerii CNI Coresi de demarare a unor proceduri legale în acest sens.

În urma stopării acestei tentative de gestiune fraudulosă, directorul general interimar Ilie Marius Bogdan a întârziat deliberat efectuarea unor plăți către anumiți furnizori și colaboratori, cu scopul ca unul dintre creditori să ceară deschiderea procedurii de insolvență. Procedura de insolvență a fost declanșată în septembrie 2013 și se află pe rolul Tribunalului București. După declanșarea procedurii, a fost desemnat administrator judiciar firma de insolvență Victrix Capital SPRL București, coordonată de avocatul Cristian Ghiță, și, în mod curios și dubios, director general interimar Ilie Marius Bogdan a fost numit administrator special, aflându-se într-un conflict evident de interese. Printre reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor se află și Remus Vulpescu, fost șef al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, cunoscut pentru că a solicitat insolvența Hidroelectrica și a gestionat dezastruos tentativa de privatizare a Oltchim Râmnicu Vâlcea.

După intrarea în insolvență s-a decis vânzarea tuturor sucursalelor și a sediului central și relocarea aparentă a acestora. În prima parte a anului 2014 a avut loc vânzarea dubioasă și păguboasă a sucursalei Imprimeria Oltenia Craiova, respectiv a activelor constând în construcții și teren în suprafață de 14.303 mp, care s-a realizat prin procedura negocierii directe și nu prin licitație publică. Conform memoriilor primite, prețul la care  au fost vândute terenul și clădirea Imprimeriei Oltenia Craiova este de sub 90 euro/mp, în condițiile acestea sunt situate în zona centrală a municipiului Craiova și au acces la toate utilitățile necesare. Imobilele susmenționate au fost vândute S.C. Dapo Euro Imob SRL Galați, o firmă înființată în septembrie 2013, se pare că în acest scop, la prețul de 1.680.000 euro inclusiv T.V.A., din care până în luna aprilie 2015 a fost achitată doar o tranșă de 545.000 de euro. Această firmă a vândut ulterior imobilele la un preț mult mai mare, pe care părțile contractante refuză să-l facă public, în vederea construirii unui hipermarket care aparține grupului Kaufland.

Anterior, respectiv în cursul anului 2013, Comitetul Director al CNI Coresi S.A. a aprobat vânzarea activelor Imprimeriei Oltenia Craiova la un preț evaluat de 3.024.646,8 euro, dar directorul interimar și administratorul special Ilie Marius Bogdan nu a agreat acest preț și a solicitat unui număr de trei societăți de evaluare să efectueze noi evaluări, comunicându-le că pe terenul imprimeriei există o conductă de canalizare și acest aspect ar trebui să afecteze prețul cu aproximativ 500.000 de euro. Societățile respective au realizat rapoarte de evaluare cu sume cuprinse între 1,3 milioane de euro și 2,2 milioane de euro, din care administratorul special Ilie Marius Bogdan și administratorul judiciar Victrix Capital SPRL au optat pentru evaluarea cea mai scăzută, realizată de firma City Property. În plus, deși au avut în vedere trei oferte de preț, de 142 euro/mp, 130 euro/mp și 110 euro/mp, au acceptat ca terenul să fie evaluat la 75,4 euro/mp (în centrul municipiului Craiova).

Referitor la vânzarea imobilelor susmenționate arăt că, în calitate de mebru al Comitetului Creditorilor, ANAF s-a opus vânzării activelor Imprimeriilor Oltenia Craiova prin negociere directă, solicitând ca valorificarea bunurilor să se efectueze prin metoda licitației publice cu strigare, dar obiecțiile au fost respinse prin votul decisiv al RAPPS. Pentru relocarea activității Imprimeriei Oltenia Craiova, CNI Coresi a cumpărat ulterior un teren în suprafață de 3263 metri pătrați, fără utilități, situat la periferia municipiului Craiova ( în cartierul Craiovița Nouă, str. Constantin Brâncoveanu nr. 38 C), într-o râpă, lângă un cimitir, la un preț de circa 145/mp.

În cursul acestui an, administratorul special al CNI Coresi, Ilie Marius Bogdan, a comunicat administratorului judiciar Victrix SPRL intenția de a vinde și Imprimeria Ardealul din Cluj Napoca, situată într-o zonă centrală (Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr.146), în suprafață de 15.000 mp, prețul de evaluare fiind de 3,5 milioane de euro. Suspect este că CNI Coresi a primit deja două oferte de cumpărare, din partea S.C. Studio Green SRL și Real Estate & Management Solutions SRL, deși nu a fost anunțată niciun fel de procedură prealabilă de vânzare, respectiv primirea de oferte, organizarea unei eventuale licitații etc.

Referitor la aceste nelegalități cu incidență penală, Uniunea Sindicatelor Tipografilor din România a depus, în data de 4.12.2014, denunțuri  penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca, de unde a fost declinat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, și la Serviciul Teritorial Cluj Napoca al DNA, de unde a fost declinat la Serviciul Teritorial Craiova al DNA.

Având în vedere că din cele sesizate reiese în mod evident intenția de falimentare a CNI Coresi S.A. și se conturează săvârșirea unor infracțiuni de gestiune frauduloasă și abuz în serviciu, de natură a cauza prejudicii de ordinul milioanelor de euro unei companii cu capital integral de stat, vă solicit, domnule ministru al Culturii să dispuneți efectuarea unui control amplu și aplicat asupra activității directorului general interimar al CNI Coresi și să sesizați Curtea de Conturi a României și Direcția Națională Anticorupție asupra nelegalităților sesizate, urmând să-mi comunicați constatările efectuate și măsurile dispuse. Iar dumneavoastră, domnule ministru al Justiției, vă solicit să verificați și să-mi comunicați stadiul de soluționare al dosarelor penale înregistrate în urma sesizărilor depuse de Uniunea Sindicatelor Tipografilor din România, precum și să solicitați accelerarea instrumentării acestora în vederea prevenirii potențialelor prejudicii și a recuperării prejudiciilor cauzate statului până în prezent.        

Solicit răspuns scris şi verbal.

 

Senator

Valer Marian

Cele două memorii ale președintelui Uniunii Sindicatelor Tipografilor din România Mircia Giurgiu

 

UNIUNEA SINDICATELOR TIPOGRAFILOR DIN ROMÂNIA

CLUJ-NAPOCA, B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR. 146, JUD. CLUJ

TEL: 0264 413 871

E-MAIL: mircia_giurgiu@yahoo.com

Nr. 28/25.05.2015 

 

Domnului Valer Marian – senator 

            Vă supunem atenţiei, în rândurile de mai jos, o prezentare a situaţiei dezastruoase în care a ajuns Compania Naţională a Imprimeriilor Coresi SA, precum şi propuneri referitoare la salvarea locurilor de muncă şi a patrimoniului acesteia.

În primul rând, arătăm faptul că din data de 16.10.2013, CNI CORESI SA se află în procedura insolvenţei prevăzuta de Legea nr. 85/2006, care face obiectul dosarului nr. 29785/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti. Astfel că, în perioada de observaţie, toate actele, operaţiunile şi plăţile care nu se încadrează în condiţiile obisnuite de exercitare a activitatilor curente ar trebui să fie autorizate, în exercitarea atribuţiilor de supraveghere, de administratorul judiciar, care va convoca o şedinţă a Comitetului Creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special.

Compania CNI Coresi SA este o companie cu capital integral de stat, formată din sucursalele Imprimeria „Ardealul” Cluj, Imprimeria „Oltenia” Craiova, Imprimeria de Vest Oradea şi sediul central situat în Casa Presei Libere Bucureşti, aflată în subordinea Ministerului Culturii.

În al doilea rând, arătăm că actuala conducere, formată din Ilie Marius Bogdan, a fost numită cu mandat interimar în iunie 2012. De la acel moment, până în prezent, în loc să se preocupe de bunul mers al producţiei şi atragerea de noi comenzi din piaţă, s-a ocupat doar de mânuirea activităţilor cu scopul de distrugere evidentă a întregii companii. Imediat după numirea fără concurs în postul său, a procedat la schimbarea directorilor de sucursală, respectiv la Imprimeria „Ardealul” Cluj, a fost numit un director interimar din Brăila, iar la Imprimeria „Oltenia” Craiova, un director interimar din Constanţa, care nu aveau niciun fel de legătură sau competenţe aferente domeniului de activitate. Apreciem oportun să arătăm şi faptul că la sfârşitul lunii noiembrie 2014, directorul Imprimeriei de Vest Oradea, care avea cele mai bune rezultate şi cel mai mare profit, a fost eliberat din funcţie, fără niciun motiv. În plus, şi aptitudinile de management ale domnului Ilie Marius Bogdan sunt de-a dreptul îndoielnice, în contextul în care de la momentul numirii sale, CNI Coresi SA înregistrează pierderi economice evidente.

Cu toate că era vorba de o companie cu vechime şi prestigiu, recunoscută la nivel naţional, domnul director general interimar a neglijat întrutotul prerogativele unui management viabil raportat la activitatea de bază şi pentru păstrarea locurilor de muncă pentru salariaţi. Singura activitate a constat în solicitarea de extrase CF şi oferte de preţuri pentru clădirile şi terenurile sucursalelor şi a sediului central, aspect care denotă intenţia sa direcţionată înspre cu totul altceva decât activitatea de producţie. Practic, a încercat şi încearcă în continuare să transforme compania de stat într-o simplă agenţie imobiliară personală, la dispoziţia sa şi a apropiaţilor.

Concret, în iunie 2013, a existat o primă tentativă oficială de distrugere a activelor patrimoniale ale CNI Coresi, în sensul scoaterii la vânzare a Imprimeriei „Ardealul” Cluj-Napoca – teren şi clădire. Faţă de această împrejurare, arătăm că la finalul lunii mai 2013, Mircia Giurgiu a avut o întâlnire cu domnul Daniel Barbu, Ministrul Culturii de la acea dată, ocazie cu care i-a fost prezentată starea de fapt şi o propunere de preluare şi gestionare a acestor imobile din partea Consiliului Judeţean Cluj, care a şi depus mai multe solicitări scrise în acest sens. (ultima din ele, chiar la sfârşitul lunii noiembrie 2014) Modalitatea legală prin care urma să se realizeze acest lucru consta în divizarea CNI Coresi SA, astfel încât fiecare sucursală să treacă sub autoritatea Consiliilor Judeţene, pentru ca activitatea să continue, iar spaţiile excedentare să fie utilizate de Consiliile Judeţene pentru sedii ale diverselor instituţii din subordine, mai ales că era vorba de respectarea principiilor dreptului administrativ ale descentralizării şi regionalizării. La începutul lunii iunie 2013, a urmat o nouă întâlnire cu conducerea Ministerului Culturii, la care au participat şi domnii Gheorghe Vuşcan – prefectul judeţului Cluj şi Horea Uioreanu – preşedintele Consiliului Judeţean Cluj de la acel moment. Domnul Ministru a fost de acord cu propunerea de mai sus, reiterată în acea întâlnire şi a emis un ordin prin care a stopat vânzarea activelor CNI Coresi SA. Menţionăm că inclusiv prefectul judeţului Bihor – domnul Pop Claudiu Adrian – a susţinut şi susţine în continuare aceeaşi propunere, respectiv preluarea Imprimeriei de Vest de către autorităţile publice locale. Am formulat acest tip de solicitare, tocmai pentru că prin o astfel de modalitate de continuare a activităţii, s-ar fi păstrat în mod garantat locurile de muncă, ar fi continuat producţia şi ar fi rămas toate imobilele în proprietatea statului, având doar alt titular al dreptului de administrare. Din păcate, nici până în prezent, nu s-a reuşit concretizarea acestei propuneri, din cauza refuzului conducerii Companiei CNI Coresi de demarare a unor proceduri legale în acest sens.

În urma acestei stopări a intenţiei directe de gestiune frauduloasă, domnul director general interimar Ilie Marius Bogdan a întârziat deliberat efectuarea plăţii către furnizori şi colaboratori, tocmai pentru ca unul dintre creditori să ceară deschiderea procedurii de insolvenţă. Aceasta apare ca fiind cu atât mai îndoielnică, cu cât la sfârşitul anului 2012, Compania declarase profit.

La începutul anului 2014, a urmat vânzarea sucursalei Imprimeriei „Oltenia” Craiova, situată in Municipiul Craiova, str. Dr. Nicolae IonescuSisesti nr. 21, judeţulDolj, aşa cum reiese din anunţul regăsit pe site-ul Companiei, respectiv în data de 05.03.2014, s-a organizat o procedura de vânzare care a avut la bază strict negocierea directă şi nu o licitaţie publică, în vedereavânzăriiactivuluiconstituitdinconstrucţiişiterenîn suprafaţă de 14.403,08 mp. Intenţia afirmată la acel moment a fost în sensul recuperării pierderilor CNI Coresi SA şi în sensul de a se ajunge la o relocare a activităţii desfăşurate în spaţiul arătat mai sus.

Din informaţiile pe care le deţinem, preţul sediului sucursalei din Craiova – terenul şi clădirea Imprimeriei, care au fost vândute, este de sub 90 euro/mp, în condiţiile în care pe acest teren se află clădirea tipografiei, cu acces la toate utilităţile necesare şi care era folosit în acel scop de zeci de ani, situat fiind în zona centrală a municipiului Craiova. Apoi, se intenţionează  în prezent, achiziţionarea unui teren fără utilităţi, într-o râpă, lângă un cimitir, cu peste 145 euro/mp. Din această diferenţă, apreciem că rezultă în mod evident intenţia conducerii CNI Coresi de a prejudicia activele companiei, fiindcă preţul terenului şi costurile construcţiei prefigurate în specificaţiile tehnice oficiale, se apropie de preţul cu care a fost vândută clădirea sediului central al Imprimeriei Oltenia şi terenul aferent. De remarcat în cadrul specificaţiilor tehnice, e şi faptul că deşi intenţia declarată în mod oficial şi controlată teoretic prin intermediul administratorului judiciar, VICTRIX CAPITAL SPRL, a fost în sensul acoperirii unor presupuse datorii ale Companiei, cu toate acestea, spaţiul ce se doreşte a fi construit pentru relocarea activităţii de imprimerie, ar fi proiectat ca având inclusiv spaţii comerciale de circa 100 mp, iar la etaj, inclusiv un apartament de serviciu. Toate aceste surplusuri faţă de obiectul de activitate nu pot să denote decât un abuz în exercitarea atribuţiilor de serviciu ale fiecăruia dintre domnul Ilie Marius Bogdan şi VICTRIX CAPITAL SPRL. Probabil din pricina acestor activităţi de administrare şi conservare absolut frauduloase, domnul director al Imprimeriei „Oltenia” Craiova, a considerat oportun să-şi dea demisia, nedorind să participe la astfel de escrocherii financiare.

Nu în ultimul rând, spre suprinderea noastră, am observat că domnul Ilie Marius Bogdan are atât calitatea de director interimar general, cât şi administrator special, aspect care din punctul nostru de vedere denotă un real conflict de interese. Aceasta deoarece, numirea sa şi în calitate de administrator special, după ce a cauzat companiei pierderi continue şi s-a preocupat de activităţi care să prejudicieze statul, demonstrează doar reaua-credinţă, iar faptul că se concretizează intenţiile frauduloase relevă lipsa oricărui control din partea administratorului judiciar.

Prin toate cele relatate, considerăm că reiese în mod cert intenţia de falimentare a CNI Coresi SA, coordonată de interese îndoielnice şi într-un mod infracţional, fiind vorba de zeci de milioane de euro ce urmează a fi pierdute de o companie a Statului român, fiind astfel prejudiciat bugetul de stat. În plus, apreciem că este oportună o verificare a potenţialelor slăbiciuniale controlului ce ar trebui să funcţioneze la nivel intern, neconcordanţe în modul de întocmire a evidenţelor financiar contabile, erori,operaţiuni economice sau rezultate neobişnuite, care indică existenţa fraudei, lipsei de probitate sau chiar a corupţiei.

            Menţionăm că am formulat denunţuri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, ce a fost trimis ulterior la Parchetul pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar şi la DNA – Serviciul teritorial Cluj, care a fost trimis la DNA – Serviciul teritorial Craiova, în data de 04.12.2014, la care am formulat completări. Acestea au fost îndreptate împotriva făptuitorilorIlie Marius Bogdan, în calitatea sa de administrator special şi director general interimar al CNI Coresi SA, împotriva Societăţii Victrix capital SPRL Bucureşti, dar în subsidiar am considerat oportun să formulăm denunţul şi împotriva Primului Ministru, domnul Victor Viorel Ponta şi a doamnei Hegedus Csilla – fostul Ministru al Culturii. Ultimii doi făptuitori au fost cuprinşi în denunţuri, întrucât ambii au avut putere de decizie cu privire la derularea activităţii CNI Coresi SA.

Precizăm că orice alte informaţii suplimentare, legate de activitatea conducerii Companiei CNI Coresi SA, le putem furniza la nr. tel.: 0726 200 729.

 

Cluj-Napoca                                                 Preşedinte

25.05.2015                                                    Mircia Giurgiu

 

 

 

UNIUNEA SINDICATELOR TIPOGRAFILOR DIN ROMÂNIA

CLUJ-NAPOCA, B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR. 146, JUD. CLUJ

TEL: 0264 413 871

FAX: 0264 413 883

Nr. 29/25.05.2015

 

DomnuluiValer Marian – senator

Uniunea Sindicatelor Tipografilor din România prin reprezentant – preşedinte Giurgiu Mircia,  cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 146, cont bancar RO60CECECJ0131RON0XXX, CIF 8222088, în temeiul art. 290 Cod procedură penală, formulăm prezenta

 

ADRESĂ

 

Am formulat denunţuri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, ce a fost trimis ulterior la Parchetul pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar şi la DNA – Serviciul teritorial Cluj, care a fost trimis la DNA – Serviciul teritorial Craiova. Acestea au fost îndreptate împotriva făptuitorilorIlie Marius Bogdan, în calitatea sa de administrator special şi director general interimar al CNI Coresi SA, împotriva Societăţii Victrix capital SPRL Bucureşti, dar în subsidiar am considerat oportun să formulăm denunţul şi împotriva Primului Ministru, domnul Victor Viorel Ponta şi a doamnei Hegedus Csilla – fostul Ministru al Culturii. Ultimii doi făptuitori au fost cuprinşi în denunţuri, întrucât ambii au avut putere de decizie cu privire la derularea activităţii CNI Coresi SA. Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi, cu toate că le-am adus la cunoştinţă prin numeroase adrese neregulile pe care le-am indicat şi în denunţ, nu au luat nicio decizie. Precizăm că CNI Coresi SA este companie cu capital integral de stat şi este în subordinea Ministerului Culturii.

Faptul că a fost vândut sediul Imprimeriei „Oltenia” Craiova fără licitaţie atrage multe semne de întrebare, pe care le corelăm cu cele descrise mai jos.

Am arătatdeja, căprocesul de insolvenţăaflatperolulTribunaluluiMunicipiuluiBucureştişi-a derulatdejaprimeleetape. Administrator special al Coresi SA a fostdesemnatdirectorul general interimar al companiei, Ilie Marius Bogdan. PrintrereprezentanţiiînAdunareaGenerală a Acţionarilor se află un numedejacunoscutopinieipublice: Remus Vulpescu, fostşef al Corpului de Control al premierului Victor Ponta, fostşef al OficiuluiParticipaţiilorStatuluişiPrivatizăriiînIndustrie (OPSPI), cel care a solicitatinsolvenţaHidroelectrica SA şi a gestionatdezastruostentativa de privatizare a Oltchim SA RâmnicuVâlcea. Administrator judiciar al Coresi SA a fostnumităsocietateaVictrix capital SPRL Bucureşti, coordonată de avocatul Cristian Ghiţă.

Dupăderulareaetapelorpreliminare din procesul de insolvenţă, s-au petrecutcâtevalucruriinteresante. AdunareaGenerală a Creditorilor a decisîn 8 ianuarie 2014 structuraComitetuluiCreditorilor, compusă din: reprezentanţii ANAF (din parteacreditorilorbugetari), precumşireprezentanţii Heidelberger Druckmaschinen Romania SRL şiaiRegieiAutonomeAdministraţiaPatrimoniuluiProtocolului de Stat (RAAPPS) – din parteacreditorilorchirografari. ComitetulCreditorilor, înaceastăcomponenţă, aaprobat (6 februarie 2014) cu majoritate de voturivânzareaprinnegocieredirectă a activuluiImprimeriaOltenia, situatăîncartierul 1 Mai (str. Dr. NicolaeIonescuSiseşti nr. 21) din Craiova. Imobilul, constândînterenşiclădiri (14.402 mp), a fostînstrăinatdouălunimaitârziu (18 aprilie 2014) cătreDapo Euro Imob SRL Galaţi, contra sumei de 1.680.000 de euro inclusiv TVA. Raportat la suprafaţavândută, rezultăunpreţ de 117 euro/mp. Interesantestecă ANAF s-a opus vânzăriiactivuluiprinnegocieredirectă. „Raportat la faptulcăsocietateadebitoare se aflăînperioada de observaţie, valorificareabunurilor din patrimoniueste o situaţie de excepţie. Din interpretareadispoziţiilorLegiiinsolvenţei, în special art. 49, se desprindeideea conform căreiaînperioada de observaţie se pot valorificadoar o serie de bunurinesemnificative, în special cele mobile, supusedegradării, şidoarîn mod excepţionalbunuriimobile, iarîncazulbunurilorgarantate, cu respectareaprevederilor art. 39 din Legeainsolvenţei. Înacestecondiţii, instituţiaacordă un votnegativcereriiadministratorului special, întrucâtmăsuratinde la diminuareapatrimoniului“, se aratăînprocesul-verbal al şedinţei CC din 6 februarie 2014.
Vânzarea a fosttotuşiaprobatăprinvotul RAAPPS şi al Heidelberger Romania SRL. Ulterior (24 februarie 2014), problemavânzăriiimprimeriei a fostpusăşiîncadrulşedinţei AGC, unde ANAF a cerut ca „valorificareabunuluisă se efectuezeprinmetodalicitaţieipublice cu strigare“. Obiecţiile au fostrespinseprinvotuldecisiv al RAAPPS.

Desprevânzareaacestor active patrimoniale ale Companiei CNI Coresi SA, s-a discutatşi anterior, în 2013, când s-a aprobatînComitetul director vânzareasediului din Craiova la un preţevaluat de 3.024.646,8 euro. Dupaintrareaîninsolventa s-a decisvânzareatuturorsediilorsucursalelorşi a sediului central şirelocareaaparentă a acestora. Dl director interimarşi administrator special Ilie Marius Bogdan nu a fostmultumit de preţul de 3 milioane de euro pentrusediulImprimeriei “Oltenia” Craiova (cu toate ca piaţaimobiliară nu a avutfluctuatiimariînperioada 2013-2014, astfelcăevaluareaputea fi consideratăvalabilăinclusivîn 2014) a cerutmaimultorsocietăţi se efectuezenoievaluări, comunicându-le căpeterenulImprimerieiexistă o conductă de canalizareşiastfel, acest aspect artrebuisaafectezeneapăratpreţul cu aproximativ 500.000 euro.

Celetreientităţi care au efectuatrapoarte de evaluare au stipulatsumecuprinseîntre 1,3 milioane euro şi 2,2 milioane euro. Evaluarea care a convenitfăptuitoruluiIlie Marius Bogdan şiVictrix Capital SPRL a fostîn mod fraudulosceamaiscăzută, raportată de societatea City Property. Totuşi, împrejurărileacesteiraportărisuntcelpuţindubioase. Astfel, cererea de ofertă a fosttrimisa in data de 21.01.2014, darînraportullorexistădocumente din data de 17.01.2014 si 20.01.2014, înaintepractic, de a le fi cerutăvreoofertă de preţ. În plus, la comparareaterenului din evaluare au avutînvedere 3 oferte de preţ (din 17.01.2014 – anterior solicitării): de 130 euro, 142 euro, 110 euro si cu toateacestea, au consideratoportun ca terenularătatsă fie evaluat la 75.4 euro/mp (încentrulmunicipiului Craiova).

In data de 27.02.2014 aghiotantuldomnuluiIlie Marius Bogdan, domnisoara Dragan Doina a distribuitanunţulînziarulRomâniaLibera cu aparitia, in 28.02.2014, a faptuluicăsediul din Craiova a Imprimeriei se ascoate la vânzare, iar data la care vaavealocnegociereadirectăeste 05.03.2014, la numai 5 zilecalendaristice. Interesantesteprilejulşigrabarealizăriiacesteinegocieridirecte, exactîn contextul ieşirii PNL de la guvernare, ce genera o schimbare implicită a Ministerului Culturii, atunci când toată atenţia opiniei publice era îndreptată asupra scenei politice.

Se poate vedea pe site-ul CNI Coresi anuntul pentru servicii proiectare, care de fapt cuprinde proiectare, avize si construcţie a noii tipografii. In acest anunt avem niste date minime(suprafaţa de 1160 mp si puterea curentului – http://www.cni-coresi.ro/13-noutati/83-achizitionare-servicii ), fiind curios cum au ofertat participanţii cu aceste minime informatii (ex. o cladire din panouri e mult mai ieftina decat una din caramida). Pe de altă parte, la aceste specificaţii tehnice se susţine în final că s-a anexat schiţa posibilului teren, or în aceste condiţii, cum poate în mod viabil, un ofertant să-şi întocmească toată documentaţia potrivită pentru un teren despre care nu e sigur că va fi în final locul amplasării noii tipografii. Apreciem că este lesne de înţeles că depunerea ofertelor a fost anticipată şi pregătită pentru anturajul agreat de conducerea CNI Coresi SA.

Din cunoştinţele noastre, pentru relocarea producţiei de la Craiova, CNI Coresi a cumpărat teren într-o altă locaţie. Este vorba despre achiziţia a 3.263 mp în cartierul Craioviţa Nouă (str. Constantin Brâncoveanu nr. 38C), la preţul de 140 euro/mp. Numai pentru teren, compania a cheltuit circa 457.000 de euro. La această sumă se adaugă 742.000 de euro pe proiectarea şi execuţia noilor spaţii de producţie, conform ofertei acceptate a Road and Civil SRL Craiova, termenul de execuţie fiind de şase luni. Aşadar, noua locaţie din Craioviţa Nouă a Imprimeriei „Oltenia“ este estimată la 1,2 milioane de euro, câştigul efectiv al societăţii raportat la activele vândute fiind de doar 480.000 de euro. Trebuie precizat însă că SC Dapo Euro Imob SRL a achitat până acum doar prima tranşă de 545.000, restul de 1,13 milioane euro având scadenţa la 20 aprilie 2015. Dacă ne raportăm la diferenţa de teren înstrăinat de la Imprimeria Oltenia (11.139 mp) faţă de cel achiziţionat, înseamnă că aceasta a fost valorificat la doar 43 euro/mp.
Curios este faptul că CNI Coresi a comunicat deja către Victrix SPRL intenţia de a vinde şi Imprimeria Ardealul din Cluj-Napoca (situată în Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 146), în suprafaţă de 15.000 mp, preţul de evaluare fiind de 3,5 milioane de euro. Societatea a şi primit două oferte, din partea SC Studio Green SRL şi Real Estate & Management Solutions SRL din Cluj, chiar dacă nu a fost anunţată niciun fel de procedură prealabilă de vânzare, respectiv primirea de oferte, eventuală licitaţie etc.

Am aflatcăîntretimp, sediulImprimerieiOltenia Craiova a fostvândut de cătreprimulcumpărător, SC Dapo Euro Imob SRL la un preţmultmai mare, pe care totuşipărţilecontractanterefuzăsă-l facă public, pentru a se construi un hipermarket care aparţinegrupuluiKaufland. Consiliul Local Craiova a aprobatdeja, înşedinţa din 27 noiembrie 2014, un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentrunoulhipermarket, care vaavea o suprafaţăconstruită de circa 4.300 mpşi un stand exterior cu servireasistată. Potrivit PUZ, canalulcolector care subtraversează zona va fi deviat.

Apreciemcăraportat la descereasituaţiei de fapt de maisus, ar fi trebuitverificateurmătoareleaspecte:

  • ÎncemăsurăvânzareasediuluiImprimerieiOltenia Craiova urmată de revânzareaimediată are un substratinfracţionalpremeditatşiorganizat, întrucâtdacă s-ar fi organizatvreolicitaţie, actualulproprietarputeasăparticipeîn mod direct, fărăintermediari.
  • Dacădiferenţa de preţdintrevânzareaefectuată de CNI Coresi SA a sucursaleiImprimeriaOltenia Craiova şirevânzareareprezintă o pierdere de câtevamilioane de euro, prejudiciu al bugetului de Stat al României.
  • Nu înţelegem cum au apărutdouăoferte de cumpărare a sediuluiImprimerieiArdealulCluj, atâttimpcât nu existăniciunanunţ public cu privire la vânzareşimodalitatea de desfăşurare.
  • Ridicăsuspiciunifaptulcă firma care a cumpăratsucursalaImprimerieiOltenia a fostînfiinţatăîn 13 noiembrie 2012 şipânăînprezent nu a depusniciosituaţiefinanciară la MinisterulFinanţelorPublice. Astfel, putemconsideracăînfiinţareaacesteisocietăţidupămomentulnumiriidomnului director interimarIlie Marius Bogdan, reprezintă o veritabilăpregătire a viitoareivânzări a sucursalei, ce a generatcâştigurimaterialeuriaşeînfavoareasocietăţi SC Dapo Euro Imob SRL.
  • Ridicăsemne de întrebareşichestiuneaprivitoarea la faptulcăînanul 2012 CNI Coresi SA a raportat profit, iarîncâtevaluni, în 2013, aceeaşicompanie intra îninsolvenţă.
  • Nu înţelegem cum directorul general interimarnumitîniunie 2012 a fostnumit administrator special dupăcetocmaiîntimpulmandatuluisău, CNI Coresi SA a intratîninsolvenţă.
  • Nu cunoaştemraţiuneapentru care directorul cu celemaibunerezultatedintretoatesucursalele CNI Coresi SA şisediul central, a fosteliberat din funcţiefărăniciojustificare. DomnulBorbandiLadislau, care a fostnumitprin concurs înnoiembrie 2010, a reuşitsărealizeze de la -363059,34 lei (pierdere) peanul 2010 la +233301,33 lei (profit) înnoiembrie 2014. Săînţelegemcă se doreşte ca aceastăcompaniesă fie dusăsprefalimentşi nu spreieşirea din insolvenţă?!
  • Putem observa aşadar că domnul director Ilie Marius Bogdan, de la momentul numirii sale ca director general interimar, din iunie 2012 până în prezent, nu a luat nicio măsură pentru a continua activitate aeconomică şi pentru a atrage noi comenzi şi a dezvolta această companie, atribuţii pe care le avea implicit. Dimpotrivă, după cum se poate observa, sub conducerea sa, CNI Coresi SA a ajuns dintr-o companie profitabilă în 2012, în insolvenţă în 2013 şi care din păcate, se îndreptă spre faliment.
  • Nu în ultimu lrând, toate cheltuielile care au foste fectuate la CNI Coresi SA din luna decembrie 2014 până în prezent, deoarece zilnic se fac cheltuieli de zeci de mii lei, fără ca directorul general interimar care este şi administrator special să gestioneze corect sumele de bani existente, conform principiilor de administrare a unei societăţi aflate în insolvenţă. Constatăm că nu există nicio decizie a acestuia, dar niciun control real din partea societăţii Victrix Capital SPRL, care să ne arate că se doreşte întradevăr ieşirea din insolvenţă a CNI Coresi SA.

Situatia este foarte grava deoarece conducerea CNI Coresi a primit o notificare de la noul cumparator prin care este anuntata ca in data de 25 mai 2015 vor fi evacuati atat salariatii cat si utilajele de la Sucursala Imprimeria Oltenia Craiova.

Pentru orice alte informaţii suplimentare, legate de activitatea conducerii Companiei CNI Coresi SA, le putem furniza la nr. tel.: 0726 200 729.

 

Cluj-Napoca                                                   Preşedinte

25.05.2015                                               Mircia Giurgiu