BREAKING NEWS

Dosar 1956 – prima fisură importantă în Cortina de Fier

În toamnă se împlinesc 60 de ani de la primele revolte importante din fostul bloc sovietic,  evenimentele din Polonia și Ungaria care auandreea varga declanșat la rândul lor, una dintre cele mai importante mișcări studențești anticomuniste în România. Istoricii afirmă că mişcarea de protest  din anul 1956 reprezintă cea mai amplă formă de protest şi singura cu acoperire naţională din istoria comunistă a României. În mod ciudat, deși studierea totalitarismului este o componentă importantă a cercetării istorice în mai toate democrațiile recunoscute (clamată la nivel oficial și la noi), în România se vorbește mai puțin sau deloc despre evenimentele din toamna anului 1956 sau despre principalii săi actori. Deși represiunea regimului comunist și Securitatea ca principal unealtă au fost recunoscute și condamnate în Parlamentul României, despre evenimentele din ‘56 se vorbește prea puțin sau deloc. De exemplu, în manualele școlare, mișcarea anticomunistă studențească înăbușită în sânge de regimul  Gheorghe Gheorghiu- Dej, practic, nu există.

Din punct de vedere statistic, represiunea derulată de regimul comunist și de Securitate în perioada 1956-1960 s-a materializat prin mii de arestări, peste 1000 de studenţi fiind exmatriculaţi. Condamnările au cumulat peste 14.000 de ani de detenţie şi au fost pronunțate 30 de sentințe de condamnare la moarte. Zeci de persoane de persoane au fost executate „…prin împuşcare cu armă de foc, cu spatele spre grupa de execuţie..”, pentru că au îndrăznit să se ridice împotriva regimului impus de tancurile sovietice. Mii de tineri și-au văzut viitorul spulberat, regimul comunist recurgând împotriva lor la întregul arsenal al terorii staliniste, începând cu intimidarea participanților prin demascări în ședințele de partid, arestarea și încarcerarea lor și sfârșind cu tortura și asasinatul.

Istoricul Andrea Varga a avut ocazia să studieze în amănunt arhivele românești și maghiare, scoțând la iveală povești extraordinare ale eroilor acelor vremuri. Le-a adus în atenția opiniei publice în repetate rânduri, prin expoziții bine documentate și prin articole de presă. Vă prezentăm în continuare lista Andrei Varga, un document inedit despre cei care, pentru prima dată, după ocupația sovietică, au avut curaj să se opună regimului represiv în 1956, plătind într-un fel sau altul prețul libertății de expresie. Veți regăsi cu siguranță, nume și personaje cunoscute ale epocii post-decembriste, demnitari sau odraslele acestora promovați la vârful societății românești pentru că s-au dovedit oameni de nădejde ai regimului în anii terorii comuniste. Astfel, Andrea Varga reușește să ne aducă în atenție nu numai poveștile de viață ale unor români și maghiari curajoși, ci și modul în care s-a falsificat istoria.

Eduard Ovidiu Ohanesian

D 3403_Fond Operativ_001În contextul evenimentelor din octombrie 1956 din Polonia şi din Ungaria şi sub influenţaacestora, în centrele universitare din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Braşov, s-au constituitmai multe grupuri de studenţi, care au desfăşurat, în lunile ce au urmat, o serie de acţiuni revendicative şi protestatare cu caracter anticomunist. În numeroase situaţii, studenţilor li s-au alăturat şi grupuri de elevi de liceu sau cursanţi ai şcolilor profesionale. De asemenea, atît în pregătirea, cît şi în desfăşurarea propriu-zisă a multor acţiuni au fost implicaţi şi profesori universitari sau cadre didactice din învăţămîntul liceal sau mediu.Grupurile nu au avut legătură între ele, au acţionat izolat, uneori chiar anarhic şi, deşi au avut audienţă în rîndurile muncitorilor, totuşi nu s-au bucurat de participarea masivă a acestora, fapt ce a facilitat represarea lor, cu relativă uşurinţă, de către organele Ministerului de Interne. Cei arestaţi au fost supuşi unor anchete dure şi prelungite, uneori nejustificat, de către ofiţerii din direcţia de anchete penale a Securităţii, iar Tribunalele militare au pronunţat sentinţe penale foarte aspre. Chiar şi studenţii care au avut o poziţie mai rezervată au fost supuşi ulterior unor puternice acţiuni de intimidare din partea organelor de represiune. Privite din această perspectivă, acţiunile studenţeşti de la sfîrşitul anului 1956 şi începutul celui următor pot fi integrate pe ansamblul lor în “mişcarea de rezistenţă anticomunistă”, iar modul de reprimare poate constitui unul din capetele de acuzare în procesul abuzurilor de autoritate ale vechiului regim.”

Raport SRI 1991

 

CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREŞTI 

– La sfîrşitul luniii octombrie 1956, un grup de studenţi de la Facultatea de ziaristică au discutat despre evenimentele din Ungaria, în urma cărora au hotărît formarea unei organizaţii cu scopul de a difuza în rîndul populaţiei un manifest-program ce cuprindea următoarele revendicări de ordin politic:

– formarea unui guvern condus de Titel Petrescu;

– libertatea cultelor şi a ideilor politice;

– desfiinţarea cotelor la diferite produse impuse ţăranilor;

– retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul României.

De asemenea, membrii grupului şi-au propus să procure o tipografie pentru întocmirea şi difuzarea unor manifeste cu caracter anticomunist.

În cazul în care principalele revendicări politice nu ar fi fost satisfăcute de către autorităţi, membrii grupului vizau devastarea magaziei de armament a universităţii, procurarea de arme şi muniţii şi trecerea la acţiuni cu caracter violent. Atacul urma să aibă loc în momentul în care Marea Adunare Naţională urma să se întrunească în şedinţă ordinară. 

Date despre membrii grupului:

 1. DERDENEA MIHA (din 1964 DERDENEA MIHAI), născut la 07.03.1934 în comuna Hasichioselev (Bulgaria), fiul lui Stere şi Zoiţa, a fost arestat la 08.11.1956 în timp ce era student în anul IV la Facultatea de ziaristică.

Prin sentinţa nr. 302, din 27.02.1957, a Tribunalului Militar Bucureşti a fost condamnat la 5 ani închisoare corecţională pentru crima de uneltire contra ordinii sociale.

După expirarea pedepsei (11.10.1961), prin Decizia M.A.I. nr. 16270 i s-a fixat domiciliu obligatoriu pe timp de 12 luni în comuna Rubla, judeţul Galaţi. A fost pus în libertate la 06.11.1961 după care şi-a reluat studiile universitare la aceeaşi facultate – cursurile fără frecvenţă.

După obţinerea licenţei în litere a continuat să rămînă în funcţia de contabil la uzina “Vulcan”, deorece nu dorea să primească un post de profesor în provincie. În 1968 s-a încadrat la şcoala generală nr. 7 ca profesor de limba franceză.

În 1980 a fost scos din învăţămînt deoarece a făcut o cerere de emigrare în S.U.A.

La 25 martie 1981, Comisia de Vize şi Paşapoarte i-a aprobat cererea de plecare definitivă în S.U.A.

 1. ONACA DAN, născut la 29.07.1932 în comuna Aleşd, judeţul Bihor, fiul lui Petru şi Maria, a fost arestat la data de 07.11.1956 în timp ce era student în anul IV al Facultăţii de Ziaristică şi, prin Sentinţa nr. 302 din 27.02.1957 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti, a fost condamnat la 5 ani de închisoare corecţională pentru crima de uneltire contra ordinii sociale.

A fost eliberat la 07.11.1961 prin expirarea pedepsei.

În 1967 şi-a continuat cursurile universitare la fără frecvenţă. A funcţionat ca pedagog la Şcoala generală nr. 7 din Oradea.

 1. DUMITRU CONSTANTIN, născut la 30.08.1939 în Bucureşti, fiul lui Nicolae şi Maria, a fost arestat la 29.11.1956, în timp ce era student în anul IV al Facultăţii de Ziaristică din Bucureşti. Prin sentinţa nr. 302 din 27.02.1957 a Tribunalului Militar Bucureşti, a fost condamnat la 1 an închisoare corecţională.

A fost pus în libertate la 29.11.1957 prin expirarea pedepsei.

După punerea în libertate s-a angajat ca tehnician la Întreprinderea de Utilaj Chimic “Griviţa Roşie” din Bucureşti, apoi ca economist.

La 14.12.1967 a absolvit Facultatea de Filologie din Bucureşti, cu media 8.57.

Cei trei studenţi ai grupului au fost anchetaţi de cpt. Perlea Gheorghe, cpt. Comănescu Nicolae, lt. maj. Necula Mihai, lt. maj. Iacob Constantin şi lt. Lazăr Eugen. 

Un alt grup, din care făceau parte şi cinci studenţi de la Facultatea de Filozofie, au constituit “Comitetul Naţional Român” cu intenţia de a redacta şi difuza manifeste cu caracter anticomunist.

În perioada 11.12.1956 – 14.03.1957 întregul grup a fost arestat de organele de securitate şi anchetat de lt. maj. Trandafir Nicolae, lt. maj. Iordan Alexandru şi lt. maj. Iliescu Ilie.

Prin Sentinţa nr. 585 din 24 iunie 1958 a Tribunalului Militar Bucureşti, membrii grupului au fost condamnaţi la pedepse între 2 şi 18 ani închisoare. 

Date despre membrii grupului:

 1. ARVAT DUMITRU, născut la 25.10.1934 în comuna Jidoşiţa, judeţul Mehedinţi, fiul lui Constantin şi Maria, student în anul III, a fost arestat la 14.12.1957 şi condamnat la 18 ani de temniţă grea.

A fost pus în libertate la data de 22.06.1964 în baza Decretului nr. 310/1964; şi-a reluat studiile universitare la aceeaşi facultate, iar după absolvire a funcţionat ca profesor la Şcoala generală nr.2 din Drobeta Turnu-Severin.

 1. RESIGA ROMULUS, născut la 14.05.1935 la Deva, judeţul Hunedoara, fiul lui Romulus şi Constanţa, student anul I, a fost arestat la 11.12.1957 şi condamnat la 16 ani muncă silnică.

A fost pus în libertate la 22.06.1964 în baza Decretului de graţiere nr. 310/1964. Nu şi-a mai continuat studiile universitare, angajîndu-se pe post de normator la o întreprindere din oraşul Reşiţa.

 1. BULAI ALEXANDRU, născut la 27.06.1934 în comuna Şerbăneşti, judeţul Galaţi, fiul lui Radu şi Zoia, student anul I, a fost arestat la 14.03.1958 şi condamnat la 15 ani muncă silnică. A fost eliberat la data de 23.06.1964, în baza Decretului de graţiere nr. 310/1964. Nu şi-a mai continuat studiile universitare, lucrînd ca funcţionar la CENTROFAR – Bacău.
 2. ZANE ION, născut la 05.11.1934 în Bucureşti, fiul lui Roman şi Emilia, student în anul V, a fost arestat la data de 14.12.1957 şi condamnat la 5 ani închisoare corecţională.

A fost pus în libertate la data de 11.12.1962, la expirarea pedepsei. Nu şi-a mai reluat studiile universitare, iar în anul 1969 era merceolog la Întreprinderea TEHNOMETAL.

 1. LUPU AUREL, născut la 28.12.1920 în comuna Armeni, judeţul Sibiu, fiul lui Dănilă şi Valeria, student în anul V. A fost arestat la 16.03.1958, pe cînd era profesor la Şcoala elementară nr. 13 din Sibiu, şi condamnat la 2 ani închisoare corecţională, cu suspendare.

A decedat în 1982. 

Un alt grup de studenţi din centrul universitar Bucureşti au iniţiat o manifestaţie ce urma să aibă loc în Piaţa Universităţii în ziua de 5 noiembrie 1956.

Scopul acestei acţiuni era de a solicita autorităţilor unele revendicări cu caracter studenţesc şi în condiţiile în care ar fi găsit audienţă, iar numărul manifestanţilor ar fi fost mare, urma să se declanşeze o revoltă avînd ca scop schimbarea regimului comunist.

Iniţiatorii au fost arestaţi şi deferiţi justiţiei, iar prin Sentinţa nr. 534/19.04.1957 a Tribunalului Militar Bucureşti au fost condamnaţi la pedepse între 6 luni şi 4 ani închisoare corecţională pentru infracţiunea de agitaţie publică, cu excepţia a trei studenţi care au fost achitaţi de orice penalitate.

Date despre membrii grupului:

 1. MĂLINESCU ALEXANDRU, născut la 12.03.1937 în Bucureşti, fiul lui Victor şi Beatrice, student anul I la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, a fost arestat la 8 noiembrie 1956 şi condamnat la 2 ani de închisoare corecţională. Eliberat din penitenciar la data de 07.11.1958, prin Decizia M.A.I. nr. 1550/1958 i s-a fixat domiciliu obligatoriu în comuna Olaru, judeţul Călăraşi, pe timp de 24 luni. Din documentele existente nu rezultă data ridicării restricţiilor domiciliare şi nici dacă a continuat studiile universitare.
 2. TRIFU VLADIMIR, născut la 01.03.1932 în Tîrgovişte, fiul lui Gheorghe şi Maria, student anul III la Facultatea de Medicină, a fost arestat la 05.12.1956 şi achitat de orice penalitate.

A fost pus în libertate la 28 mai 1957; şi-a continuat studiile universitare, iar după absolvire a activat ca profesor la Şcoala generală de muzică şi arte plastice din Tîrgovişte.

 1. STAVRACHE DAN-CONSTANTIN, născut la 12 mai 1936 în Slatina, fiul lui Mihail şi Mioara-Didina, student în anul II la Facultatea de Medicină Generală, a fost arestat la 04.12.1956 şi condamnat la 1 an de închisoare corecţională.

A fost pus în libertate la data de 03.12.1957 prin expirarea pedepsei.

Nu deţinem date referitoare la continuarea studiilor universitare.

 1. FLORESCU EUGENIA (Ionescu Floriana), născută la 12.04.1938 în Zimnicea, fiica lui Traian şi Magdalena, studentă în anul II la Facultatea de Ştiinţe Juridice, a fost condamnată la 2 ani închisoare corecţională.

A fost pusă în libertate în baza Decretului nr. 42/1958 al Prezidiului M.A.N.

După punerea în libertate şi-a continuat studiile la I.A.T.C., Secţia regie de teatru, iar la absolvire s-a încadrat ca şef de lucrări în cadrul aceleiaşi instituţii.

 1. RUSIETCKI DAN-MUGUR, născut la 24.04.1939 în Bucureşti, fiul lui Eduard-Carol şi Constanţa, student în anul II la Facultatea de Ştiinţe Juridice, a fost arestat la 17 noiembrie 1956 şi condamnat la 4 ani închisoare corecţională.

După expirarea pedepsei, prin Decizia M.A.I. nr.16011/1960 i s-a fixat domiciliu obligatoriu, pe timp de 12 luni, sancţiune prelungită ulterior cu încă 24 luni, în comuna Rubla, judeţul Galaţi.

După eliberare a urmat cursurile institutului pedagogic de 3 ani, iar la absolvire s-a încadrat ca inspector la Institutul cultural al Cooperativei “PRESTAREA”.

 1. CABA FLORIN, născut la 25.11.1935 în Pedecăuţi – URSS, fiul lui Florian şi Valeria, student în anul II la Facultatea de Ştiinţe Juridice, a fost arestat la 04.11.1956 şi condamnat la 3 ani închisoare corecţională.

A fost eliberat la data de 03.11.1959 prin expirarea pedepsei.

După ieşirea din penitenciar şi-a continuat studiile universitare, iar după absolvire s-a încadrat ca profesor la Şcoala generală nr. 95 din Bucureşti.

 1. SURDULESCU RADU, născut la 15.10.1938 în Bucureşti, fiul lui Nicu şi Irina, student în anul II la Facultatea de Ştiinţe Juridice, a fost arestat la 08.11.1956 şi condamnat la 3 ani închisoare corecţională.După expirarea pedepsei, la 05.11.1959, în baza Deciziei M.A.I. nr. 15693/1959 i se stabileşte domiciliu obligatoriu în comuna Lăteşti, judeţul Ialomiţa.După eliberare îşi continuă studiile universitare, iar la absolvire s-a încadrat ca profesor la Liceul Sanitar din Bucureşti.
 2. TATOS MIRCEA, născut la 09.03.1937 în Bucureşti, fiul lui Teodor şi Maria, student anul II la Facultatea de Ştiinţe Juridice, a fost arestat la 06.11.1956 şi condamnat la 1 an închisoare corecţională.A fost pus în libertate la 05.11.1957 prin expirarea pedepsei.

După punerea în libertate s-a înscris la Facultatea de Filologie, iar după absolvire a activat ca profesor de limbă engleză la Liceul economic nr.1 din Bucureşti.

 1. MOLDOVAN AUREL, născut la 12 iulie 1937 în comuna Micoşlaca, jud. Alba, fiul lui Teodor şi Olivia, student în anul II la Facultatea de Ştiinţe Juridice, a fost arestat la 13.11.1956 şi condamnat la 1 an închisoare corecţională.La 07.11.1957 a fost pus în libertate prin expirarea pedepsei.După eliberare a urmat cursurile Academiei de Studii Economice, iar apoi s-a încadrat ca economist la Centrul de perfecţionarea cadrelor “30 DECEMBRIE” – S.A.I.
 2. MITROI PAUL, născut la 06.07.1937 în Băileşti, judeţul Dolj, fiul lui Florea şi Maria, student în anul II la Facultatea de Ştiinţe Juridice, a fost arestat la 10.11.1956 şi condamnat la 6 luni de închisoare corecţională.A fost eliberat la 28.05.1957 prin expirarea pedepsei.După punerea în libertate îşi continuă studiile universitare activînd ca avocat pledant la Tribunalul Sectorului III Bucureşti.
 3. DINCĂ ALEXANDRU, născut la 14.11.1936 în Bucureşti, fiul lui Gheorghe şi Valeria, student în anul II la Facultatea de Ştiinţe Juridice, a fost arestat la 06.11.1956 şi condamnat la 6 luni de închisoare corecţională. La 28.05.1957 a fost pus în libertate, prin expirarea pedepsei. După eliberare a urmat cursurile Academiei de Studii Economice. S-a încadrat ca economist la Întreprinderea de Drumuri Bucureşti.
 4. GABREA RADU, născut la 20.06.1937 în Bucureşti, fiul lui Iosif şi Maria, student anul III la Facultatea de Ştiinţe Juridice, a fost arestat la 12 nov. 1956 şi achitat la 19 aprilie 1957 de orice penalitate. Eliberat din penitenciar la 28.05.1957.După punerea în libertate a urmat cursurile Facultăţii de Construcţii şi, ulterior, I.A.T.C.-ul. S-a încadrat ca regizor la Casa de filme nr.1.
 5. BUSUIOC MIHAI-CEZAR, născut la 15.08.1935 în Tîrgovişte, fiul lui Florian şi Ecaterina, student anul II la Facultatea de Ştiinţe Juridice, a fost arestat la 10.11.1956 şi condamnat la 6 luni închisoare corecţională.Pus în libertate la 28.05.1957, la expirarea pedepsei.Nu deţinem date referitoare la continuarea studiilor universitare.
 6. STĂNESCU MARIN, născut la 14.04.1939 în Braşov, fiul lui Petre şi Lucia, student în anul II la Facultatea de Ştiinţe Juridice, a fost arestat la 14.11.1956 şi achitat de orice penalitate. A fost pus în libertate la 28.05.1957.Nu deţinem date referitoare la continuarea studiilor universitare.

Grupul a fost anchetat la următorii ofiţeri de securitate din Direcţia de Anchete Penale:lt.col. Popescu Constantincpt. Enoiu Gheorghelt.maj. Moldovan Iosiflt.maj. Gheorghiu Florealt.maj. Dumitrescu Vasilelt.maj. Vasile Gheorghelt.maj. Oprea Constantinlt. Urucu Nicolae 

Un alt grup, format din 5 studenţi de la universitate, au luat iniţiativa organizării, în data de 15.11.1956, a unui miting de solidaritate cu colegii arestaţi. Cu aceeaşi ocazie, urmau să ceară autorităţilor scoaterea limbii ruse şi a marxismului din programa de învăţămînt.Pentru aceste fapte, prin Sentinţa nr. 234 din 15.02.1957, Tribunalul Militar Bucureşti i-a condamnat pe iniţiatori la pedepse cu privare de libertate cuprinse între 4 luni şi 6 luni. 

Date despre membrii grupului:

 1. POPESCU HORIA ŞERBAN, născut la 19.02.1937 în Cîmpulung-Muscel, judeţul Argeş, fiul lui Alexandru şi Alexandra, a fost arestat la 08.11.1956, pe cînd era student la Facultatea de Medicină, anul II, şi condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare corecţională. La 06.05.1958 a fost pus în libertate, expirîndu-i pedeapsa.

După eliberare s-a înscris la Facultatea de Mecanică, luîndu-şi diploma de inginer.

 1. CERNĂIANU NICOLAE, născut la 15.09.1938 în Pucioasa, judeţul Dîmboviţa, fiul lui Grigore şi Eufrosina, cu domiciliul în Bucureşti, str. Sfinţii Apostoli nr. 16, a fost arestat la 12.11.1956 şi condamnat la 4 luni închisoare corecţională pe cînd era student la Facultatea de Medicină Generală.

A fost pus în libertate la 11.03.1957.

Îşi termină Facultatea de Medicină în anul 1963, apoi emigrează în Germania.

 1. ROSENZWEIG MARIAN, născut la 10.07.1937 în Bucureşti, fiul lui Marcel şi Henriette, a fost arestat la 28.11.1956, pe cînd era student la Institutul de Construcţii Bucureşti şi condamnat la 1 an închisoare corecţională.

A fost pus în libertate la data de 27.11.1957, prin expirarea pedepsei.

Nu deţinem date despre continuarea studiilor universitare.

 1. IONESCU TIBERIU, născut la 07.05.1936 în comuna Aghireşu, judeţul Cluj, fiul lui Ioan şi Maria, cu domiciliul în Bucureşti, str. Gramond nr. 18, a fost arestat la 04.12.1956, pe cînd era student anul III la Electronică şi condamnat la 6 luni închisoare corecţională.

La 01.06.1957 a fost pus în libertate la expirarea pedepsei.

După eliberare îşi continuă studiile universitare luîndu-şi diploma de inginer – Facultatea de Electronică.

 1. CRISTEA ADRIAN, născut la 24.08.1936 în Bucureşti, fiul lui Stelian şi Maria, cu domiciliul în Bucureşti, str. Sfînta Maria nr. 3, a fost arestat la 13.11.1956, pe cînd era student anul II la Institutul de Construcţii Civile Bucureşti şi condamnat la 4 luni închisoare corecţională.A fost pus în libertate la 13 martie 1957.Nu şi-a continuat studiile universitare, lucrînd ca tehnician constructor la Combinatul de Industrializarea Lemnului Bucureşti. Ofiţerii din Direcţia de Anchete Penale care s-au ocupat de acest caz au fost: lt.maj. Mihăilescu Gheorghe, maior Popescu Constantin, lt. maj. Dumitrescu Vasile, lt. maj. Preda Dumitru. 

Un alt grup de studenţi a hotărît să organizeze, în ziua de 15.11.1956, un miting în Piaţa Universităţii, în cadrul căruia urma să ceară autorităţilor satisfacerea unor revendicări cu caracter politic şi social. În cazul în care numărul participanţilor ar fi fost mare, mitingul urma să se transforme într-o mişcare de răsturnare a regimului comunist.

Fiind descoperiţi şi arestaţi în zilele de 04 – 05.11.1956, prin Sentinţa nr. 481 din 01.04.1957 a Tribunalului Militar Bucureşti, au fost condamnaţi următorii:

 1. IVASIUC ALEXANDRU, zis Saşa, născut la 12.07.1933 în Sighet, judeţul Maramureş, fiul lui Leon şi Ana, student în anul IV la Facultatea de Medicină Generală, a fost arestat la data de 4.11.1956 şi condamnat la 5 ani închisoare corecţională. După expirarea pedepsei, prin Decizia M.A.I. nr. 16264/1961, i s-a fixat domiciliu obligatoriu pe timp de 24 de luni. După ridicarea restricţiilor domiciliare s-a angajat ca funcţionar la Ambasada S.U.A. În anul 1968 a fost trimis pentru studii pe timp de 1 an în S.U.A.În semn de recunoaştere a contribuţiilor sale literare, în anul 1970 a fost ales secretarul Uniunii Scriitorilor, iar peste 2 ani, director la Casa de filme nr.1.A decedat la 04.03.1977.
 2. SERDARU MIHAI-VICTOR, născut la 17.05.1936 în Bucureşti, fiul lui Virgil şi Maura, student în anul IV la Facultatea de Medicină Generală, a fost arestat la 04.11.1956 şi condamnat la 4 ani de închisoare corecţională. A fost pus în libertate din penitenciar la 02.11.1960, iar prin Decizia M.A.I. nr. 16010/1960 i s-a fixat domiciliu obligatoriu în comuna Rubla-Galaţi, pe timp de 12 luni, pînă la 4.11.1959.După ieşirea din penitenciar îşi continuă studiile universitare absolvind Facultatea de Medicină.
 3. ILIESCU CONSTANTIN, născut la 28.10.1932 în Pucioasa, judeţul Dîmboviţa, fiul lui Gheorghe şi Antoaneta , student în anul IV la Facultatea de Medicină Generală, a fost arestat la data de 5.11.1956 şi condamnat la 2 ani închisoare corecţională. A fost pus în libertate din penitenciar la 4.11.1958 şi i se fixează domiciliu obligatoriu prin Decizia M.A.I. nr. 15153/1958 în comuna Lăteşti, judeţul Ialomiţa.După eliberare şi-a continuat studiile. A activat ca medic veterinar în comuna Crevedia.
 4. PETCU REMUS, născut la 29.07.1935 în Bucureşti, fiul lui Ion şi Ana, student în anul IV la Facultatea de Medicină Generală, a fost arestat la 12.11.1956 şi condamnat la 2 ani închisoare corecţională. A fost eliberat la 11.11.1958 şi i s-a fixat domiciliu obligatoriu, pe timp de 24 luni, în comuna Răchitoasa, judeţul Ialomiţa.După ieşirea din penitenciar şi-a continuat studiile la aceeaşi facultate. În anul 1981 şi-a stabilit domiciliul în Germania.
 5. BRÎNZAN VASILE, născut la 08.09.1935 în Tîrgu-Jiu, judeţul Gorj, fiul lui Vasile şi Eugenia, student în anul IV la Facultatea de Medicină Generală, a fost arestat la 30.11.1956 şi condamnat la 1 an închisoare corecţională.A fost eliberat din detenţie la 29.11.1957, prin expirarea pedepsei.După ieşirea din detenţie şi-a continuat studiile la aceeaşi facultate. După absolvire a activat ca medic la Spitalul judeţean Tîrgu-Jiu.
 6. ILIESCU PAUL, născut la 07.08.1934 în Bucureşti, fiul lui Corneliu şi Zoia, student în anul IV la Facultatea de Medicină Generală, a fost arestat la 12.12.1957 şi condamnat la 1 an de închisoare corecţională.A fost pus în libertate la 11.12.1957.După eliberare s-a înscris la Facultatea de Electronică. După absolvire s-a încadrat la Institutul de Cercetări pentru Industria Electrotehnică.
 7. TĂTARU ALEXANDRU, născut la 29.03.1935 în Bucureşti, fiul lui Emil şi Silvia, student în anul III la Facultatea de Arhitectură, a fost arestat la data de 10.11.1956 şi condamnat la 2 ani închisoare.La 15.06.1958 i s-a fixat domiciliu obligatoriu în comuna Răchitoasa, judeţul Ialomiţa, pe timp de 12 luni. La 15.06.1959 i s-au ridicat restricţiile domiciliare.După eliberare şi-a continuat studiile la aceeaşi facultate. După absolvire s-a încadrat ca arhitect la Cooperativa “DESERVIREA” din Bucureşti.
 8. STOICA DAN, născut la 16.12.1936 în Bucureşti, fiul lui Vasile şi Maria, student în anul III la Facultatea de Arhitectură, cu domiciliul în Bucureşti, a fost arestat la 8.11.1956 şi condamnat la 4 ani de închisoareA fost eliberat din penitenciar la data de 23.11.1960, la expirarea pedepsei.După eliberare şi-a continuat studiile universitare la aceeaşi facultate. A lucrat ca arhitect în Constanţa. La data de 15.05.1983, în urma unei călătorii în străinătate, a refuzat înapoierea în ţară. Ulterior şi-a stabilit domiciliul in Germania.
 9. RĂDULESCU MIHAI, născut la 15.05.1936 la Bucureşti, fiul lui Dumitru şi Toni, student în anul II la Facultatea de Filologie, cu domiciliul în Bucureşti, str. Matei Basarab nr.33, a fost arestat la 5.11.1956 şi condamnat la 4 ani închisoare corecţională.A fost pus în libertate la 3.11.1960 prin expirarea pedepsei.După ieşirea din penitenciar şi-a continuat studiile universitare. După absolvirea facultăţii a activat ca profesor la Institutul Teologic.
 10. DEPNER CHRISTL (VII-ŞOREANU TRAUDE), născută la 26.03.1936 în Braşov, fiica lui Peter şi Elena, studentă anul III la Facultatea de Filologie, a fost arestată la data de 15.11.1956 şi condamnată la 6 luni închisoare corecţională. A fost eliberată la data de 13.05.1957 prin expirarea pedepsei. În urma unei călătorii în străinătate, în cursul lunii iulie 1977 s-a hotărît să se stabilească definitiv în Franţa.
 11. POPESCU FLORIAN-HORIA, născut la 28.02.1935 în Bucureşti, fiul lui Ilie şi Maria, a fost arestat la 27.12.1956, pe cînd era student în anul III şi condamnat la 2 ani închisoare corecţională. După expirarea pedepsei, la 27.12.1958, i s-a fixat domiciliu obligatoriu în comuna Răchitoasa, judeţul Ialomiţa.La data de 27.12.1963 i s-au ridicat restricţiile domiciliare. După eliberare şi-a continuat studiile, îndeplinind mai multe funcţii (profesor de limba engleză, redactor şi bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară). Menţionăm că profesorul universitar MIHAI GAFIŢA a compărut ca martor al acuzării, iar în depoziţia sa, a calificat atitudinea celor doi studenţi ca fiind “reacţionară”. 

CENTRUL UNIVERSITAR IAŞI

La iniţiativa unor studenţi de la Facultatea de Medicină din Iaşi, în primăvara anului 1957, s-a constituit un grup autointitulat “Noua Frăţie” ce şi-a propus să distrugă statuia ostaşului sovietic şi să difuzeze manifeste cu con-

ţinut anticomunist.În zilele de 21 august şi, respectiv, 21 – 23 septembrie 1957, toţi membrii grupului au fost arestaţi de organele de securitate.Prin sentinţa nr. 221 din 19 iunie 1958 a Tribunalului Militar Craiova, membrii grupului au fost condamnaţi între 3 şi 20 de ani de închisoare pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale.

Date despre membrii grupului

 1. GULEA AURELIAN, născutla 7 nov. 1936 în comuna Mihăileni (Basarabia), fiul lui Pavel şi Anastasia, student anul IV la Facultatea de Medicină din Iaşi – iniţiatorul grupului – a fost condamnat la 15 ani muncă silnică.Pedeapsa a fost graţiată la 31 iulie 1964 prin Decretul nr. 411/1964.După punerea în libertate şi-a continuat studiile la aceeaşi facultate. După absolvirea facultăţii, a funcţionat ca medic specialist la Spitalul nr. 2 din Botoşani.
 2. MAVRODIN ALEXANDRU, născut la 14.10.1937 în Oradea, fiul lui Anastasie şi Maria, student anul II la Facultatea de Medicină din Iaşi, a fost condamnat la 3 ani de închisoare corecţională.A fost pus în libertate la 21 septembrie 1960 prin expirarea pedepsei.După eliberare şi-a continuat studiile, iar după absolvire a funcţionat ca medic la Spitalul orăşenesc din Focşani.
 3. NICHIFOR SÎRGHIE, născut la 22 iulie 1936 în comuna Basancea, judeţul Suceava, fiul lui Timofte şi Virginia, student anul III la Facultatea de Medicină din Iaşi, a fost condamnat la 4 ani de închisoare corecţională.A fost pus în libertate la 20 septembrie 1961 prin expirarea pedepsei.După eliberare şi-a continuat studiile la aceeaşi facultate.
 4. TIMOFTE DUMITRU, născut la 21.08.1936 în comuna Stolniceni, judeţul Iaşi, student anul II la Facultatea de Medicină din Iaşi, a fost condamnat la 5 ani închisoare.A fost pus în libertate la data de 22.11.1963 prin expirarea pedepsei.După eliberare nu şi-a mai continuat studiile universitare. S-a încadrat ca tehnician la IRTA – Focşani.
 5. BĂLĂNESCU PETRE, născut la 5.11.1909 în Bucureşti, fiul lui Vasile şi Elisabeta, profesor la o şcoală medie din Craiova,domiciliat în Craiova, str. 13 Septembrie nr. 22, a fost condamnat la 20 de ani de muncă silnică şi confiscarea totală a averii.Pedeapsa a fost graţiată la 28.08.1964 prin Decretul nr. 411/1964.
 6. BORU GHEORGHE, născut la 02.02.1936 în comuna Obîrşia de Cîmp, judeţul Mehedinţi, fiul lui Marin şi Ioana, elev la un liceu din Craiova, cu domiciliu în comuna natală, a fost condamnat la 5 ani închisoare.Pedeapsa a fost graţiată prin Decretul nr. 411/1964 şi a fost pus în libertate la 3 august 1964.
 7. BUZICĂ FELIX, născut la 24.02.1935 în comuna Mofleni, judeţul Dolj, fiul lui Teodor şi Ioana, cu domiciliul stabil în comuna natală, de profesie sobar, a fost condamnat la 6 ani de temniţă grea.A fost pus în libertate la 19.08.1963 prin expirarea pedepsei.
 8. CREŢU CONSTANTIN, născut la 19.11.1936 în comuna Bucovăţ, judeţul Dolj, fiul lui Marin şi Riţa, elev, cu domiciliul stabil în comuna natală, a fost condamnat la 10 ani de temniţă grea.A fost pus în libertate la 22.06.1964 , pedeapsa fiind graţiată prin Decretul nr. 411/1964.
 9. ŢAPI IOAN, născut la 6.10.1932, în comuna Bucovăţ, Dolj, fiul lui Mihail şi Ioana, lăcătuş mecanic, domiciliat în Craiova, str. Nicolescu nr. 16, a fost condamnat la 8 ani de temniţă grea. A fost eliberat la 21.01.1963, pedeapsa fiind graţiată prin Decretul nr. 5/1963.
 10. ŢAPI CONSTANTIN, născut la 14.07.1935, în comuna Bucovăţ, Dolj, fiul lui Mihail şi Ioana, de profesie strungar, domiciliat în Craiova, str. Nicolescu nr. 16, a fost condamnat la 8 ani de temniţă grea. A fost pus în libertate la 24 iulie 1964, pedeapsa fiind graţiată prin Decretul nr. 310/1964.Nu deţinem date despre anchetatorii acestui grup, întrucît dosarul penal a fost predat la Tribunalul Militar Timişoara. Cazul a fost instrumentat de Tribunalul Militar Craiova.

CENTRUL UNIVERSITAR CLUJ

Pe fondul evenimentelor din Ungaria – octombrie 1956 – un grup de 5 studenţi din anul III de la Facultatea de Filologie-Istorie, din Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, au întocmit un “Proiect program” ce cuprinde o serie de revendicări cu caracter anticomunist.În ziua de 18.11.1956 au fost arestaţi şi deferiţi justiţiei.Prin Decizia nr. 722 din 22.04.1957 a Tribunalului Militar al Regiunii a III-a Militară Cluj, au fost condamnaţi la pedepse între 3 şi 7 ani închisoare corecţională pentru agitaţie publică cu caracter duşmănos. 

Date despre membrii grupului

 1. VARHEGY ŞTEFAN, născut la 23.03.1932 în Cluj, fiul lui Istvan şi Susana, a fost condamnat la 7 ani de închisoare.A fost eliberat la 26.01.1963, pedeapsa fiind graţiată conform Decretului nr. 5/1963.Prin Sentinţa nr. 228 din 29.03.1972 a Tribunalului Militar Cluj, a fost reabilitat.După punerea în libertate şi-a continuat studiile, ulterior fiind încadrat ca cercetător la Centrul de cercetări sociale.La data de 15.10.1982, în urma unei călătorii în Germania, a refuzat înapoierea în ţară.
 2. KOCZKA GHEORGHE-ANTONIU, născut la 28.07.1938 în Caransebeş, judeţul Timiş, fiul lui Francisc şi Edith-Irma, a fost condamnat la 3 ani de închisoare. După expirarea pedepsei, la 17.11.1959, prin Decizia M.A.I. nr. 15707/1959 i s-a fixat domiciliul obligatoriu în Rubla – Galaţi, pe timp de 24 de luni.La data de 17.11.1961 i s-au ridicat restricţiile domiciliare.Şi-a continuat studiile universitare, iar după absolvire s-a încadrat ca secretar literar la Teatrul Maghiar din Timişoara.
 3. KELEMEN KALMAN, născut la 12.10.1939 în Tîrgu-Mureş, fiul lui Iosif şi Paraschiva, a fost condamnat la 3 ani închisoare corecţională.După expirarea pedepsei, la 17.11.1959, i s-a fixat domiciliu obligatoriu pe timp de 24 de luni, această interdicţie fiindu-i majorată cu încă 24 de luni.Prin Decizia M.A.I. nr. 6125 din 11.06.1963 i s-au ridicat restricţiile domiciliare.Între anii 1970 – 1974 a urmat cursurile Facultăţii de Mecanică din Institutul Politehnic din Cluj, iar după absolvire s-a angajat ca inginer proiectant la I.I.S. “METALOTEHNICA”.
 4. NAGY BENEDIK, născut la 09.01.1937 în Cluj, fiul lui Andrei şi Maria-Ana, a fost condamnat la 5 ani de închisoare.Şi-a continuat studiile, iar după absolvire a funcţionat ca profesor de istorie la Liceul nr. 2 din Miercurea-Ciuc.
 5. SAROSY EVA, născută la 09.01.1932 în Tg. Mureş, fiica lui Carol şi Rozalia, a fost condamnată la 3 ani de închisoare corecţională.Din datele pe care le avem rezultă că nu a executat pedeapsa. A absolvit facultatea, după care s-a încadrat ca actriţă la Teatrul Maghiar din Timişoara.Nu deţinem date despre ofiţerii din Direcţia de Anchete Penale care s-au ocupat de acest caz, întrucît dosarul a fost predat la Tribunalul Militar Cluj. 

CENTRUL UNIVERSITAR BRAŞOV

În octombrie 1956, s-a constituit un grup format din 8 membri, dintre care 6 erau studenţi la Facultatea de mecanică forestieră din Braşov, şi a desfăşurat activitate subversivă împotriva autorităţilor comuniste.Prin Sentinţa nr. 694 din 31.10.1958 a Tribunalului Militar Braşov, s-au pronunţat pedepse de condamnare între 9 şi 18 ani de închisoare pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale.

Date despre membrii grupului:

 1. ROATIŞ ILIE, fiul lui Dumitru şi Terezia, născut la 23.02.1929, în comuna Băseşti, judeţul Maramureş. Student în anul IV, a fost condamnat la 18 ani de muncă silnică şi confiscarea totală a averii.Prin Decretul nr. 310/1964, pedeapsa a fost graţiată, fiind pus în libertate la data de 23.06.1964.După punerea în libertate şi-a finalizat studiile, iar apoi s-a încadrat ca inginer la antrepriza C.F.R. din Timişoara. În urma unei călătorii efectuate în străinătate a refuzat înapoierea în ţară, stabilindu-şi domiciliul în Germania occidentală.
 2. SÎNTION VALERIU, fiul lui Vasile şi Valeria, născut la 03.04.1932 în comuna Aurel Vlaicu, judeţul Timiş.După terminarea liceului a intrat în armată pentru a face carieră, urmînd ca militar şi cursurile Facultăţii de Drept din Cluj, între anii 1942-1946.A ieşit din cadrul armatei la cerere în anul 1951 cu gradul de locotenent major în rezervă şi s-a încadrat ca tehnician la Fabrica de chibrituri Timişoara.La data 29.04.1958 cînd a fost arestat, era student în anul V fără frecvenţă la Facultatea de Silvicultură din Braşov. A fost condamnat la 17 ani muncă silnică şi confiscarea totală a averii. Detenţia a făcut-o la Penitenciarul Gherla şi la Colonia de muncă Periprava.Pedeapsa a fost graţiată prin Decretul nr. 310/1964, fiind pus în libertate la data de 23.06.1964, după care s-a angajat la fabrica “AZUR” din Timişoara.În anul 1968 a primit aprobarea de a-şi continua studiile la aceeaşi facultate, pe care le-a absolvit în 1970.Începînd cu anul 1980 s-a transferat cu serviciul la Bucureşti la Industria Bumbacului, iar în anul 1986 a ieşit la pensie.
 3. ILINCA MIREA, fiica lui Ilie şi Ioana, născută la 01.06.1935 în comuna Mareş, judeţul Argeş.În timp ce era studentă în anul V la Facultatea de Mecanică din Braşov, la 28.02.1958 a fost arestată şi condamnată la 9 ani închisoare corecţională.A fost pusă în libertate la 26.01.1963, pedeapsa fiind graţiată prin Decretul nr. 5/1963.După punerea în libertate şi-a finalizat studiile, iar apoi s-a încadrat ca inginer la Direcţia economică forestieră Piteşti.
 4. BĂDESCU OCTAVIAN, fiul lui Nicolae şi Elisabeta, născut la 16.03.1932 în Călăraşi. În timp ce era student în anul IV la Facultatea de Silvicultură din Braşov, a fost arestat la 4.02.1955 şi condamnat la 15 ani de muncă silnică.Pedeapsa a fost graţiată prin Decretul nr. 310/1964, fiind pus în libertate la 25.06.1964.După punerea în libertate, şi-a finalizat studiile superioare şi s-a încadrat ca inginer la I.F.E.T. Ploieşti.
 5. ZAHARANSZKY MIHAI, născut la 22.09.1934, în comuna Lugata – Sighet, fiul lui Alexandru şi Ana, student în anul IV la Facultatea de Silvicultură din Braşov. Deşi a fost implicat în acţiunea protestatară a colegilor săi de facultate, din datele pe care le avem nu rezultă că ar fi fost condamnat.
 6. CSURKA ŞTEFAN, născut la 12.06.1934 în Cîmpulung Tisa, judeţul Maramureş, fiul lui Samul şi Rozalia, student la Institutul Politehnic Braşov. Din declaraţiile făcute în timpul anchetei de colegii săi, rezultă că şi el a fost implicat în acţiunile protestatare, dar nu a suferit o condamnare penală.

Nu deţinem date despre anchetatori,întrucît dosarul a fost predat la Tribunalul Militar Cluj. 

NOTĂ în completare –cu date despre studenţii din Centrul Universitar Bucureşti, asupra cărora s-au întreprins măsuri cu caracter represiv ca urmare a participării la mişcările studenţeşti din octombrie 1956. 

 1. – NEGREA A. ŞTEFAN, născut la 29 iulie 1930 în Bucureşti, fiul lui Alexandru şi Maria, şi LUPAŞ TEODOR, născut la 20.05.1931 în Cluj, fiul lui Nicolae şi Dumitra, au fost arestaţi la data de 25.10.1956 în timp ce erau studenţi în anul V la Facultatea de Filologie, iar prin Sentinţa nr. 362 din 08.03.1957, Tribunalul Militar Bucureşti i-a condamnat la cîte 3 ani închisoare corecţională pentru “instigare publică”.În ce-l priveşte pe LUPAŞ TEODOR, după expirarea pedepsei, prin Decizia M.A.I. nr. 15633 din 38.08.1959, i s-a fixat domiciliu obligatoriu pe timp ce 12 luni. I s-au ridicat restricţiile domiciliare la expirarea termenului, iar prin Sentinţa nr. 3817 din 1966 a Tribunalului Popular Cluj, a fost reabilitat.E cunoscut cu ultimul domiciliu în Cluj, str. B.N. Antal nr. 27. 

Alţi trei studenţi din anul IV de la Institutul de Teatru şi Cinematografie din Bucureşti au fost arestaţi la data de 14 ianuarie 1957, iar Tribunalul Militar Bucureşti, prin Sentinţa nr. 475 din 29.04.1957, i-a condamant la cîte 3 ani închisoare corecţională pentru “agitaţie publică”.Doi dintre aceştia – IANULI ADRIAN, născut la 29.07.1933, în comuna Bziber (Bulgaria), fiul lui Sterie şi Magdalena, domiciliat în Bucureşti, str. Bradului nr. 19 şi COCORA MAGDALENA GABRIELA, născută la 10.01.1936 în Bucureşti, fiica lui Marin şi Mioara, domiciliată în str. Precupeţii Vechi nr. 16 – au fost puşi în libertate la expirarea pedepsei.Al treilea student, GHEORGHE PETRE, născut la 27.03.1934 în Bucureşti, fiul lui Tudor şi Maria, după expirarea pedepsei de 3 ani de închisoare a fost încadrat în colonie de muncă pe timp de 12 luni, ca urmare a Deciziei M.A.I. nr. 15220 din 12.11.1958. E cunoscut cu ultimul domiciliu în Şoseaua Giurgiului nr. 19, bloc 102, etaj 2, ap. 26 şi a lucrat ca operator imagine la Studiourile Al. Sahia din Bucureşti.Ancheta a fost efectuată de: Colonel Butiyka Francisc – Şeful Direcţiei Anchete PenaleMaior Popescu Constantin – Şef serviciuCăpitan Enoiu Gheorghe – Locţiitor şef serviciuLt. maj. Preda Dumitru – Anchetator penal de securitateLt. maj. Oprea Constantin – Anchetator penal de securitateLocot. Marin Ion – Anchetator penal de securitate 

NOTĂ cu date despre primul lot de studenţi timişoreni de la Facultatea de Mecanică ce au fost arestaţi în ziua de 30 octombrie 1956 şi condamnaţi pentru “instigare publică” prin sentinţa nr. 462 din 22.11.1956 a Tribunalului Militar Timişoara. 

 1. MUŢIU CAIUS EUGEN VLADIMIR, născut la 18.02.1934 în Oradea, judeţul Bihor, condamnat la 8 ani de închisoare.A fost pus în libertate la 04.08.1964 prin Decretul de graţiere nr. 411/1964.E cunoscut cu ultimul domiciliu la Timişoara, str. Ciprian Porumbescu nr. 4.
 2. BAGHIU AUREL, născut la 02.07.1929 în comuna Gleja, judeţul Mureş, fiul lui Teodor şi Susana, condamnat la 8 ani de închisoare corecţională.A fost pus în libertate la data de 05.02.1963 prin Decretul de graţiere nr. 5/1963 şi reabilitat prin sentinţa nr. 1199 din 08.12.1972 a Tribunalului Militar Cluj.
 3. BARTH FRIEDERICH, născut la 23.01.1933 în Mediaş, judeţul Sibiu, fiul lui Friederich şi Susana, condamnat la 6 ani închisoare.La data de 07.09.1987 a emigrat în Germania Federală.
 4. POP GHEORGHE, născut la 24.04.1932 în Zalău, judeţul Sălaj, fiul lui Teodor şi Alexandra, asistent la Facultatea de Mecanică din Timişoara, condamnat la 5 ani închisoare.A fost pus în libertate la 28.10.1961 prin expirarea pedepsei.
 5. NAGY LADISLAU, născut la 28.01.1924 în Oradea, fiul lui Ladislau şi Iuliana, condamnat la 1 an închisoare. A fost pus în libertate la data de 20.09.1957.E cunoscut cu ultimul domiciliu în Oradea, str. Slatinei nr. 12.7. BALACI NICOLAE, născut la 19.06.1934 în comuna Gruni, judeţul Timiş, fiul lui Dumitru şi Maria, condamnat la 3 ani închisoare.A fost pus în libertate la data de 19.07.1957 şi reabilitat prin Sentinţa nr. 441 din 26.02.1964 a Tribunalului Regiunii Banat. 8. PĂUNA AURELIAN, născut la 09.03.1933 în comuna Călimăneşti, judeţul Argeş, fiul lui Gheorghe şi Niculina, condamnat la 3 ani închisoare.Prin Decizia M.A.I. nr. 6986/1959, după expirarea pedepsei, i s-a fixat domiciliu obligatoriu.La data de 29.10.1963 i s-au ridicat restricţiile domiciliare. 

NOTĂ cu date despre al doilea lot de studenţi din centrul universitar Timişoara arestaţi în zilele de 31 octombrie – 15 noiembrie 1956 şi care, prin Sentinţa nr. 492 din 13.12.1956 a Tribunalului Militar Timişoara, au fost condamnaţi pentru “agitaţie cu caracter duşmănos”. 

 1. STANCA TEODOR, născut la 26.03.1933 în ’73atul Craiova, judeţul Arad, fiul lui Iosif şi Floarea, condamnat la 8 ani închisoare.A fost pus în libertate la data de 01.02.1963 prin Decretul de graţiere nr. 5/1963.
 2. RUSU VALENTIN, născut la 15.12.1933, fiul lui Teodor şi Profira, condamnat la 7 ani închisoare. A fost pus în libertate la data de 04.10.1962 prin Decretul de graţiere nr. 772/1962.E cunoscut cu ultimul domiciliu în Hunedoara, B-dul Mihai Viteazul, bl. X – 4, nr. 42.
 3. DROBNY HEINRICH, născut la 26.11.1935 în comuna Balint, judeţul Timiş, fiul lui Ioan şi Ana, condamnat la 6 ani închisoare.A fost pus în libertate la expirarea pedepsei.
 4. VULPE OCTAVIAN, născut la 13.11.1932 în comuna Aleşd, judeţul Bihor, fiul lui Ioan şi Florica, condamnat la 3 ani închisoare.În baza Deciziei M.A.I. nr. 15642/1959, după expirarea pedepsei, începînd cu 30.10.1959, a fost dislocat în comuna Fundata, unde i s-a fixat domiciliu obligatoriu pe timp de 24 de luni.La data de 30.10.1961 i s-au ridicat restricţiile domiciliare.
 5. PĂCURARU GHEORGHE, născut la 17.12.1935 în judeţul Sibiu, fiul lui Aurel şi Emilia, condamnat la 2 ani închisoare.După expirarea pedepsei, începînd cu 25.11.1958, i s-a fixat domiciliu obligatoriu pe timp de 24 de luni.La 12.11.1962 i s-au ridicat restricţiile domiciliare.
 6. PETCA IOAN, născut la 12.02.1930 în comuna Săcădate, judeţul Sibiu, fiul lui Ioan şi Ana, condamnat la 6 luni închisoare.Prin Sentinţa nr. 1264 din 1964 a Tribunalului Cluj a fost reabilitat.
 7. TERBEA AXENTE, născut la 30.10.1933 în comuna Agnita, judeţul Sibiu, fiul lui Axente şi Margareta, condamnat la 1 an închisoare. După expirarea pedepsei, la 13.11.1957, a fost dislocat în comuna Bumbăcari, judeţul Galaţi, unde i-a fost fixat domiciliu obligatoriu pentru 12 luni.
 8. ILCA IOAN, născut la 19.08.1933 în comuna Valea Boului, judeţul Caraş-Severin, fiul lui Petru şi Maria, condamnat la 1 an închisoare cu suspendare, dispunîndu-se punerea în libertate începînd cu data de 13.12.1956.
 9. STANCIU IULIAN, născut la 09.01.1932 în Alba-Iulia, fiul lui Ioan şi Valeria, condamnat la 3 ani închisoare.După expirarea termenului a fost dislocat, conform Deciziei M.A.I. nr. 15680, şi i s-a fixat domiciliu obligatoriu pe timp de 24 de luni în comuna Răchitoasa.Prin Decizia M.A.I. nr. 15847 din 28.03.1960 i s-au ridicat restricţiile domiciliare.
 10. SĂLIŞTEANU CORMOŞ – CORNEL, născut la 27.09.1929, în comuna Sălişte, judeţul Bihor, fiul lui Gheorghe şi Ana, condamnat la 6 luni închisoare.A fost eliberat la 24.04.1957 prin expirarea pedepsei.Prin Sentinţa nr. 1084/1966 a Tribunalului Municipal Oradea a fost reabiltiat.
 11. DĂRBAN DUMITRU ALEXANDRU, născut la 14.01.1938 în Oradea, fiul lui Florea şi Maria, condamnat la 1 an închisoare. A fost pus în libertate la 29.10.1957 prin expirarea pedepsei. E cunoscut cu ultimul domiciliu în Bucureşti şi a lucrat ca inginer la Institutul de reactori nucleari energetici.La 23.02.1982 a solicitat formulare de plecare definitivă în S.U.A.
 12. TAŞCA ROMULUS, născut la 11.02.1934 în Arad, fiul lui Romulus şi Maria, condamnat la 6 luni închisoare.A fost pus în libertate la 28.04.1957 prin expirarea pedepsei.
 13. MORARU MIRCEA, născut la 20.09.1933 în Bucureşti, fiul lui Ioan şi Aneta, condamnat la 1 an închisoare. A fost pus în libertate la expirarea pedepsei.
 14. BOLDEA VICTOR, născut la 15.07.1934 în comuna Sînpetru, jud. Braşov, fiul lui Nicolae şi Eufrosina, condamnat la 3 luni de închisoare.A fost pus în libertate la data de 14.06.1957 prin expirarea pedepsei.
 15. RADU VALENTIN, născut la 17.09.1934, în comuna Haghig, judeţul Braşov, fiul lui Aurel şi Cornelia, condamnat la 6 luni închisoare.A fost pus în libertate la expirarea pedepsei.
 16. CRISTIAN MATEI, născut la 07.10.1934 în Mediaş, judeţul Sibiu, fiul lui Friederich şi Sara, condamnat la 1 an închisoare.A fost pus în libertate la expirarea pedepsei.
 17. LAZĂR DEZIDERIU-ERNEST, născut la 23.10.1934 în Timişoara, fiul lui Alexandru şi Iuliana, condamnat la 1 an închisoare.A fost pus în libertate la data de 06.08.1957, iar prin sentinţa nr. 1154 din 20.11.1963 a Tribunalului Timişoara a fost reabilitat.18. DIACIUC VICTOR, născut la 10.12.1932 în comuna Săcel, judeţul Maramureş, fiul lui Victor şi Agripina, condamnat la 2 ani închisoare. A fost pus în libertate la expirarea pedepsei. 19. PAUL MARIUS, născut la 29.03.1933 în Cluj, fiul lui Radu şi Irina, achitat de orice penalitate şi pus în libertate la 13.12.1956.În anul 1985 a refuzat înapoierea în ţară în timp ce se afla într-o excursie în Occident.10. CIOMOGOŞ TEODOR, născut la 01.01.1933 în comuna Chişlaz, judeţul Bihor, fiul lui Ilie şi Florea, achitat de orice penalitate şi pus în libertate din data de 13.12.1956.În lotul acestor studenţi, a fost arestat la 04.11.1956 şi ILIE HAIDUC, profesor universitar la Facultatea de Mecanică din Timişoara, născut la 10.11.1909, în Arad, fiul lui Constantin şi Ana.Prin Sentinţa nr. 1971 din 20.09.1957, Tribunalul Militar Timiş l-a condamnat la 7 ani închisoare corecţională.A fost pus în libertate la data de 10.02.1963, prin Decretul de graţiere nr. 5/1963. (Arhiva CNSAS)