BREAKING NEWS

Apel la curățenie în învățământul universitar

Coat_of_arms_of_the_Senate_of_Romania

Senator: Valer Marian

Circumscripția electorală: nr. 32 Satu Mare

Colegiul electoral: nr. 1

Grupul parlamentar:  independent

Ṣedinƫa Senatului  din: 16.03.2016

 

DECLARAŢIE POLITICӐ 

Titlu: APEL LA CURĂȚENIE ÎN ÎNVAȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR 

În data de 26 august 2015 cabinetul Victor Ponta a adoptat Ordonanța Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare. În esență, această ordonanță prevede în articolul 1 alineatul 1 că au dreptul de a beneficia de acte de studii recunoscute de către stat, care atestă finalizarea studiilor, absolvenții înmatriculați anterior începerii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute de articolul 143 alineatul 1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, la instituții de învățământ superior acreditate și care au fost înmatriculați, după caz: a) la programe de studii organizate la forme de învățământ și/sau în locații geografice neautorizate; b) la programe de studii organizate în limbă de predare neautorizată; c) peste capacitatea maximă de școlarizare aprobată; d) la programe de studii aflate în curs de autorizare, la data înmatriculării; e) la programe autorizate/acreditate, cu nerespectarea condițiilor de înmatriculare sau de mobilitate.

În ședința din 18 noiembrie 2015, cu ocazia adoptării legii de aprobare a Ordonanței nr. 42/2015, Senatul României a modificat prevederile esențiale din articolul 1, în sensul că „au dreptul de a beneficia de acte de studii, prin care se atestă finalizarea studiilor, absolvenții care au fost înmatriculați anterior aplicării prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care au absolvit: a) programe de studii autorizate sau acreditate; b) programe de studii organizate într-o limbă de circulație internatională, care au autorizare/acreditare în limba română”.

Proiectul de lege adoptat de Senat a fost înaintat în aceeași zi Camerei Deputaților, care este camera decizională în speță, unde trenează de patru luni la Comisia de învățământ, știință, tineret și sport, astfel că de la finele lunii august 2015 până în prezent produc efecte prevederile inițiale ale ordonanței, care sunt apreciate drept perverse și păguboase pentru învățământul universitar.

Această ordonanță este, în opinia unor specialiști în domeniu, care mi-au transmis o scrisoare în acest sens, un act de autoritate abuziv, ilegal, ce acționează retroactiv cu scopul de a acoperi acte și fapte penale de o gravitate extremă, comise de conducererile unor universități particulare cu programe neacreditate sau neautorizate, cu complicitatea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), care avea obligația să avertizeze opinia publică, respectiv studenții, de lipsa autorizării programelor respective și de consecințele acesteia. ARACIS devine parte implicată direct prin abuz si neglijență în serviciu, complicitate, tăinuire și favorizare, alături de Ministerul Educației. Multe din aceste universități trebuiau desființate în termen de doi ani de la constatarea neregulilor de către ARACIS. În această perioadă s-au încasat sume imense de la studenți și nu s-au plătit taxe și impozite, iar sute și mii de studenți au fost școlarizați peste numărul de locuri repartizate de către Ministerul Educatiei.

În scrisoarea la care am făcut referire se precizează că ar intra sub incidența infracțiunilor de fals intelectual și uz de fals faptul că, pe lângă universități autorizate si acreditate, unele universități neautorizate au obținut ilegal aprobarea ministerului pentru susținerea licențelor. De asemenea, se arată că ar exista o întreagă rețea de grupuri infracționale organizate, constituite din membri ai conducerilor unor universități acreditate și ai conducerilor unor universități neautorizate, ce influențează chiar elaborarea și modificarea legislației prin demnitari ce cumulează funcția de parlamentar cu cea de cadru didactic universitar, deveniți peste noapte doctoranzi, doctori și lectori, conferențiari, profesori universitari în câțiva ani de cumul a funcțiilor respective. Astfel, patrimoniul universităților, insuficient verificat de către organele abilitate (Ministerul Educației, ARACIS), a ajuns în câteva mâini dibace din așa numitele clanuri universitare (părinți, copii, nepoți, amante). Că au fost mulți studenți doar cu numele si taxele, care și-au cumpărat diplomele ani de zile, nu mai trebuie demonstrat. Slaba pregătire, pepinierele de cadre pentru parlament, ministere, instituții centrale și locale, controlul superficial al inginerilor din ARACIS, care stau ascunși două-trei luni într-o cămăruță și întocmesc dosarul pentru aceste fabrici de diplome și de bani, încălcând Legea educației naționale, Legea calității educației, Charta Universitară, Codul Penal. Multe din aceste universități au conduceri bicefale cu gerontocrați, președinți bolnavi și senili, președinți ai senatului, rectori și decani proveniți dintre parlamentari, decani ai barourilor de avocați, foști milițieni sau gardieni înainte de 1989, incompetenți, corupți și slugarnici, buni executanți de tip stalinist. Listele cu cadrele didactice și de conducere de la universități ca Spiru Haret, Gheorghe Cristea, Biotera, Agora, Eftimie Murgu și chiar Dimitrie Cantemir ș.a. ilustrează aspectele semnalate. În consecință, în opinia semnatarilor scrisorii ar trebui interzis cumulul calităților de demnitar și cadru universitar, deoarece nu poți fi cadru didactic și demnitar, fără să treci pe la cursuri și chiar examene din lipsă de timp, de pregătire, de dăruire, în 2-3-4 și chiar 5 locuri în fiecare săptamână.

Prezența la catedră a multor demnitari din toate instituțiile centrale, precum și a unor magistrați din instanțe și parchete, dăunează foarte grav educației pentru că cei mai mulți dintre demnitarii care cumulează funcții didactice nu au timpul fizic să fie prezenți la activitatea zilnică și nici la cursurile cu studenții la București, Reșița, Marghita, Blaj, Botoșani, Târgu Jiu, Iași etc., unde au filiale universitățile menționate mai sus.

Având în vedere aspectele prezentate, vă solicit, domnule ministru al Educației și Cercetării Științifice, să dispuneți măsuri de verificare a activității ARACIS, inclusiv a legalității controalelor efectuate de acest organism și a măsurilor dispuse în urma controalelor efectuate, și să-mi comunicați următoarele:

  1. Universitățile neautorizate care beneficiază de prevederile în vigoare ale Ordonanței Guvernului nr. 42/2015.
  2. Universitățile neautorizate care au primit avizul Ministerului Educației și Cercetării Științifice în ultimii 5 ani pentru a desfășura examene de licență pe lângă universitățile acreditate.
  3. Universitățile neautorizate sau neacreditate care au fost sancționate în baza Ordonanței Guvernului nr. 42/2015.
  4. Universitățile neautorizate și neacreditate împotriva cărora a fost declanșată procedura lichidării judiciare de către Ministerul Educației sau de către Ministerul Finanțelor.
  5. Universitățile neautorizate desființate sau în curs de desființare.
  6. Numărul studenților care pot beneficia de acte de studii în baza dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2015, pentru fiecare universitate, cu nominalizarea absolvenților care au statut de demnitari.
  7. Numărul studenților care au beneficiat de prevederile ordonanței de la adoptare până în prezent.
  8. Cuantumul taxelor plătite de studenți pe anii de studii din aceste universități neautorizate și impozitele plătite de către universitățile respective.
  9. Lista cu parlamentari, miniștri, magistrați, șefi de instituții și alți demnitari care sunt angajați în învațământul universitar, funcțiile, specialitatea, studiile și salariile acestora. 

 

Senator  

Valer Marian