BREAKING NEWS

Gabriel Oprea, protejat de fostul ministru al Educației

Senatorul independent Valer Marian a prezentat în ședința Senatului din data de 07.12.2015, interpelarea cu titlul “ Clarificarea condițiilor în care  fostul vicepremier și ministru al Afacerilor Interne Gabriel Oprea a absolvit Facultatea de Drept și a obținut titlurile de doctor, profesor universitar și conducător de doctorat”. Vă prezentăm în continuare, integral, textul documentului.

 

Coat_of_arms_of_the_Senate_of_Romania

 

Adresată: Domnului ministru al Educației și Cercetării Științifice, Adrian Curaj

Senator: Valer Marian

Circumscripția electorală: nr. 32 Satu Mare

Colegiul electoral: nr. 1

Grup parlamentar: independent

Obiect:  Clarificarea condițiilor în care  fostul vicepremier și ministru al Afacerilor Interne Gabriel Oprea a absolvit Facultatea de Drept și a obținut titlurile de doctor, profesor universitar și conducător de doctorat 

Sedința Senatului din: 07.12.2015

 

În temeiul art. 112 alin.1 din Constituţia României şi art. 162 din Regulamentul Senatului, vă înaintez prezenta                                        

  INTERPELARE:

 

În ședința Senatului din 28.09.2015 am adresat fostului ministru al Educației și Cercetării Ștințifice, Sorin Câmpeanu, o interpelare având ca obiect „Motivele secretizării mediei generale cu care profesorul universitar doctor Gabriel Oprea, vicepremier și ministru al Afacerilor Interne în Guvernul României, a absolvit Facultatea de Drept a Universității București”. Prin interpelarea respectivă am solicitat să mi se comunice media generală cu care domnul Gabriel Oprea a absolvit Facultatea de Drept a Universității București și media obținută la susținerea tezei de doctorat, precum și clarificarea următoarele două aspecte:

1. dacă hotărârea adoptată de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice cu privire la teza de doctorat a domnului Gabriel Oprea este temeinică și legală, raportat la sesizarea Comisiei de Etică a Universității București privind suspiciunea de plagiat și la celeritatea soluționării acestei sesizări, urmând să-mi fie precizate cvorumul de prezență și modul de votare înregistrate cu ocazia adoptării Hotărârii nr. 2165/08.07.2015, precum și numele experților juridici care au întocmit analizele pe care a fost fundamentată această hotărâre;

2. dacă un articol și o notă la un articol puteau fi considerate lucrări științifice pentru admiterea la un examen de doctorat, urmând să mi se precizeze dacă acestea au fost publicate efectiv în revista Dreptul.

După șase săptămâni de la adresarea interpelării susmenționate, întrucât nu am primit niciun răspuns la aceasta, deși, conform prevederilor art. 163 alin. 4 din Regulamentul Senatului, Guvernul și membrii săi au obligația să răspundă la interpelările senatorilor în termen de cel mult două săptămâni, în data de 09.11.2015 am revenit și am adresat o nouă interpelare domnului ministru Sorin Câmpeanu, având ca obiect „Clarificarea condițiilor în care  fostul vicepremier și ministru al Afacerilor Interne Gabriel Oprea a obținut titlurile de doctor, profesor universitar și conducător de doctorat”.

În această interpelare am reiterat  solicitările din interpelarea inițială, după care am arătat că, între timp, în presă au apărut informații că vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne Gabriel Oprea a obținut, caz unic în România, titlurile de doctor, profesor universitar și conducător de doctorat în decurs de doar trei ani, respectiv în perioada 2000-2002, fără îndeplinirea condițiilor legale.

Astfel, domnul Gabriel Oprea a obținut titlul de doctor în drept în anul 2000, în urma examenului doctoral susținut la Facultatea de Drept a Universității București, cu teza de doctorat „Plângerea prealabilă – perspective istorice”. La începutul lunii iulie a.c. Comisia de Etică a Universității București a sesizat Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării cu privire la suspiciunea de plagiat a acestei teze de doctorat și a devenit publică informația că susnumitul a fost admis la examenul doctoral în condițiile în care lucrările sale științifice se reduceau la un articol și o notă la un articol aflate în curs de publicare în revista Dreptul.

În anul 2001, în timp ce deținea funcția de director adjunct al Colegiului Național de Apărare, domnul Gabriel Oprea a obținut gradul de profesor universitar în cadrul Colegiului şi a devenit profesor asociat de Drept umanitar. Conform statutului cadrelor didactice, pentru ocuparea funcţiei de profesor universitar, aspirantul trebuie sa aibă o vechime minimă la catedră de nouă ani în învăţământul superior sau în cercetare ştiinţifică de profil. Pentru candidaţii care provin din afara învăţământului sau cercetării ştiințifice, se cere o vechime de cel puțin 15 ani de activitate în profilul postului pentru care concurează.

În anul 2002 domnul Gabriel Oprea a devenit conducător de doctorat în „Ordine publică şi siguranţă naţională”. Criteriile de evaluare pentru conferirea calităţii de conducător de doctorat prevăd patru condiţii pentru obţinerea titlului în domeniul juridic:

1. să fie o autoritate recunoscută în domeniul în care urmează să i se acorde conducerea de doctorat;

2. să aibă publicate, în calitate de autor unic, trei lucrări monografice cu recunoaştere naţională şi internaţională;

3. să fie autorul a 40 de articole/studii publicate în reviste de specialitate;

4. să aibă o vechime de cel puţin zece ani ca titular în învăţământul superior sau în cercetarea ştiinţifică de profil. Potrivit informațiilor din presă, din aceste condiţii, domnul Gabriel Oprea a îndeplinit-o doar pe cea a publicării a 40 de articole, fapt realizat în revista Colegiului Naţional de Apărare, al cărui director adjunct a fost.

Pentru considerentele expuse, am solicitat să mi se răspundă la chestiunile ridicate prin interpelarea din 29.09.2015 și, totodată, să mi se comunice dacă domnul Gabriel Oprea a îndeplinit condițiile legale cu ocazia obținerii titlurilor de doctor, profesor universitar și conducător de doctorat.

Până în prezent nu am primit răspuns la interpelarea adresată în data de 09.11.2015, deși au trecut patru săptămâni de la formularea acesteia. Menționez că de abia în cursul săptămânii trecute, respectiv după nouă săptămâni de la formulare, am primit răspuns la interpelarea adresată în data de 29.09.2015. Acest răspuns este înregistrat la cabinetul ministrului Educației și Cercetării Științifice în data de 16.11.2015      (cu o zi înaintea învestirii Guvernului Dacian Cioloș), este semnat pentru ministru de către o persoană neidentificată și are un conținut lapidar și inadecvat, în sensul că rectorul Universității București nu este membru în Guvernul României și că sistemul național de învățământ superior se bazează pe principiul autonomiei universitare, motive pentru care „Ministerul Educației și Cercetării Științifice nu poate impune conducerii Universității din București să facă publice rezultatele unor studenți, dacă acestea sunt considerate date cu caracter personal și nu se încadrează într-o problematică importantă privind politica Guvernului sau o activitate de interes national care să poată face obiectul unei interpelări”. Ori, prin interpelarea respectivă, subsemnatul am solicitat un răspuns din partea ministrului Educației și Cercetării Științifice, nu din partea rectorului Universității București, iar modul de absolvire a insituțiilor de învățământ superior, precum și modul de obținere a titlurilor de doctor, professor universitar și conducător de doctorat constituie indubitabil probleme importante privind politica internă a Guvernului și constituie o activitate de intere public și de interes national în condițiile în care vizează a persoană care a acces în importantele funcții de vicepremier al Guvernului și de ministru al Afacerilor Interne .

Consider că domnul ministru Sorin Câmpeanu s-a eschivat să răspundă la interpelările susmenționate  întrucât domnul Gabriel Oprea era, în calitate de vicepremier, șeful său pe linie ierarhică în Guvern, și, totodată, era președintele UNPR, un partid important al fostei coaliții guvernamentale. O atitudine similară a avut-o și directorul Bibliotecii Centrale Universitare Mireille Rădoi, care nu s-a pronunțat până în prezent asupra unei cereri înregistrate în data de 22.09.2015, prin care am solicitat aprobarea eliberării unei copii de pe lucrarea de doctorat a domnului Gabriel Oprea.

Domnule ministru Adrian Curaj, cu speranța că doriți cu adevărat asanarea și reformarea învățământului românesc, solicit să-mi răspundeți la interpelările adresate în ședințele Senatului din 28.09.2015 și 09.11.2015.

Solicit răspuns scris și verbal.

 

Senator 

Valer Marian