BREAKING NEWS

Institutul Cultural Român a rămas fără conducere

Redacția ziarului Avertisment.net a intrat în posesia unui document care dovedește că, în ciuda ordonanțelor de urgență emise haotic de Guvernul Câțu, începând de astăzi, Institutul Cultural Român a rămas fără conducere. Astfel, nota înaintată de Direcția juridică din cadrul ICR și înregistrată sub nr. DJRU/CRU 365/23 din 23.04.2021, pune în vedere Consiliul de conducere, Comitetului director, președintelui și vicepresedinților ICR că mandatul lor a expirat.

“Modificarea prin act normativ, respectiv prin OUG, doar a articolului 6 privind mandatul membrilor Consiliuiui de Conducere a ICR, fără nicio referire la modificarea articolelor cu privire la actul administrativ de numire a președintelui/ vicepreședinților ICR, nu prelungcște automat și mandatele președintelui și a vicepreședintilor, aceștia nefiind aleși în Consiliul de conducere, ci dobândind acest statut datorită mandatulul de demnitar. În situația de față, mandatele demnitarilor expiră în data de 25.04.2021.”, se arată în NOTA referitoare la prelungirea mandatului membrilor Consiliulul de conducere prin OUG nr.32 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul oficial nr.432 din 23.04.2021.

Practic, documentul pe care vi-l prezentăm integral, în continuare, desființează ordonanța emisă  la repezeală de guvernanți, care prevedea prelungirea mandatelor actualei conduceri a ICR. Dar despre scandalurile interminabile și lupta de putere din cadrul ICR, vom reveni cu amănunte în curând.

Eduard Ovidiu Ohanesian