BREAKING NEWS

Ziua Valentin Tașcu, 7 ani de la marea trecere

Joi, 26 noiembrie, 2015, ora 10, Club Piano din Târgu Jiu,  are  loc conferința de presă de prezentare a evenimentului: Ziua Valentin Tașcu, 7 ani de la marea trecere. 

                                                                                                                 Andrei Novac – producător eveniment 

 

Valentin Tașcu

Data naşterii: 23 ianuarie 1944, Petroşani, jud. Hunedoara, Romania Studii: a, şcolare: Dealul Ştefăniţei (Maramureş), Cluj, Constanţa, Cluj, Alba Iulia (1950 1961); b, universitare: Facultatea de Filologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj (1961 1966); c, valentin tascudoctorat: Universitatea Babeş-Bolzai din Cluj-Napoca, titlul de doctor în filologie, magna cum laude obţinut în anul 2000 cu teza: Ritm şi valoare în poezia populară românească; Locul de muncă: Institutul de lingvistică şi istorie literară Sextil Puşcariu al Academiei României, Cluj-Napoca (1967 continuă; între 1976 şi 1990 în cadrul Facultăţii de Filologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), cercetător ştiinţific principal II; director general al Casei de Editură ATLAS-CLUSIUM din Cluj-Napoca (1989 continuă); lector universitar la Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu (2001 2002); director al publicaţiei ştiinţifice Antemeridian & Postmeridian a Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu; conferenţiar universitar la Universitatea Constantin Brâncuşi (2004); şef de catedră şi aoi cancelar al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Sociale, a UCB Târgu-Jiu (2005 – 2006); Decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport . specializarea Pedagogie – Arte Plastice şi Decorative a UCB Târgu-Jiu (2007). Alte titluri, funcţii: Membru al Uniunii Scriitorilor (din 1980); membru al Uniunii Oamenilor de Teatru (UNITER) (din 1974), membru al Uniunii Artiştilor Plastici (din 2002), preşedinte al Filialei Gorj a UAP (2005 – 2006),preşedinte al Partidului Democrat din Cluj-Napoca (1993-1996), vicepreşedinte al Societăţii Patronilor de Edituri din România (SPER) (1993 2000), membru al consiliului de conducere al filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor (1992 2000); membru (cu Editura CLUSIUM) al Fundaţiei Internaţionale Balkanika cu sediul la Sofia (1998 continuă); decorat cu Ordinul Meritul Cultural, categoria A, în grad de Cavaler (2004) Călătorii de studii şi specializări: Franţa, Germania, Suedia, Spania, Cuba, Marea Britanie, Belgia, Italia, Israel, Turcia, Grecia, China, Maroc, Suedia, Danemarca. Activitate ştiinţifică şi culturală: studii şi articole de critică, istorie literară, critică de artă şi de teatru (circa 1500 de titluri) publicate în majoritatea revistelor culturale din ţară (1968 2003); participări la numeroase sesiuni ştiinţifice, colocvii şi simpozioane din România (Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Constanţa, Suceava, Sibiu, Braşov), Belgia, Franţa, Suedia, Germania, Bulgaria, Turcia, Grecia, Ungaria, Macedonia, Bosnia-Herţegovina; păarticipări (cu Editura CLUSIUM) la marile târguri internaţionale de carte de la Paris, Frankfurt, Londra, Ierusalim; preşedinte sau mebru al unor jurii naţionale de teatru la Braşov, Bârlad, Galaţi, Cluj, Satu-Mare; preşedinte sau mebru al unor jurii naţionale de literatură la Râmnicu Vâlcea, Târgu-Jiu, Sighetul Marmaţiei, Cluj-Napoca; organizator al salonului lunar de artă Expozilele Insrtitutului de Lingvistică şi Istorie Literară din Cluj-Napoca (1983 2000) şi al unor expoziţii de artă plastică la Paris, Nantes, Malmo; activitate editorială cu Editura Clusium: peste 400 de titluri tipărite, pentru care s-au obţinut peste 20 de premii naţionale la târgurile de carte din ţară şi titlul Editura anului la Salonul de carte de la Cluj-Napoca în 1993; Volume publicate: a, lucrări personale: Incidenţe (critică literară, 1975, Editura Dacia), Presa literară românească din Transilvania până în 1918 (istorie literară, 1980, Editura Dacia, în colaborare cu Mircea Popa), Alexandru Cristea dincolo de alb şi negru (critică de artă, Editura Dacia, 1979), Dincoace şi dincolo de F (monografie despre Dumitru Radu Popescu, Editura Dacia, 1981), Paul Sima (critică de artă, Editura Dacia, 1982), Poezia poeziei de azi (critică literară, Editura Junimea, 1985), Dimineaţa amurgului (poezie, Editura Clusium, 1994), Şcoala morţii (poezia, Editura Clusium, 1997), Defăimarea bătrâneţii (poezie, Editura Albatros, 1998), Elogiul tinereţii (poezie, Editura Apostrof, 2000), Istoria culturii şi civilizaţiei (Târgu-Jiu, 2001), Ritm vertical (teorie literară, studii de versificaţie, Editura Univers enciclopedic, 2001), Studii literare (Editura Clusium, 2002), Tratat despre iubire (verseuri, Editura Cartea Românească, 2003), Elogii (eseuri, Editura Clusium, 2003); Istoria presei româneşti din Transilvania (ed. a doua, revăzută şi adăugită, Editura Tritonic, Cluj-Napoca, 2003) Miluta (roman, Editura Clusium, 2004); Între cultura mormintelor şi “civilizaţia” războaielor (Editura Clusium, 2004), Modelul renascentist şi arhitectura brâncovenească (Editura Clusium, 2006); Târgul de dulce, poezii (Editura Clusium, 2006); Portrete şi itinerarii plastice (Editura Clusium, 2007). b, volume colective: Dicţionarul Scriitori români coordonat de Mircea Zaciu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978; De la N. Filimon la G. Călinescu studii de sociologie a romanului românesc (Editura Minerva,1982); Dicţionarul 100 cei mai mari scriitori români elaborat sub egida Uniunii Scriitorilor din România (Editura Lider-Star, 2003); Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la începuturi până în 1989 (Editura Academiei, 2004); Dicţionarul general al literaturii române, vol. I – IV (Editura Academiei, 2004 – 2007). c, traduceri: Cuba o jumătate de veac de poezie şi singurătate (ediţie bilingvă româno-spaniolă, Editura Clusium, 1997), Dostena, Exist, deci visez (traducere din poezia bulgară, ediţie bilingvă româno-franceză, Editura Clusium, 2000), Nedim Gursel, Cuceritorul (roman din literatura turcă, Editura Clusium, 2000), Anton Doncev, Straniul cavaler al cărţii de taină (roman, traducere din literatura bulgară, Editura Clusium, 2000), Kiril Topalov, Nervi (roman, traducere din literatura bulgară, Editura Clusium, 2000), Predrag Matveievici, Breviar mediteraneean (eseu din literatura bosniacă, Editura Clusium, 2003); d, ediţii şi prefeţe: din opera scriitorilor G. Ibrăileanu (în col. Biblioteca pentru toţi), George Coşbuc (în col. Biblioteca pentru toţi), Radu Brateş, Aurel Gr. Zegreanu, Ion Miloş, Anghel Dumbrăveanu, Ana Hompot, Eugen Iacob, Luiza Carol, Marius Marian Şolea, Nina Voiculescu ş.a. Premii literare: Premiul C.C. al U.T.C., 1981; Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Cluj, 1985, 2001; Premii pentru volum şi pentru traducere în limba italiană ale Asociaţiei Scriitorilor Sicilieni, Palermo, 1998; Premiul de poezie Frontiera Poesis, Satu-Mare, 1999, Premiul de poezie al festivalului internaţional Lucian Blaga, Cluj-Napoca, 2000, Premiul special al juriului al Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj, 2002; Marele Premiu pentru poezie la Festivalul naţional Serile de poezie de la Brădiceni, 2004; Premiul pentru roman al Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj, 2005, Premiul pentru roman la Festivalul naţional de poezie Sensul iubirii de la Turnu-Severin, 2005, Premiul Naţional de Literatură Ion Cănăvoiu pentru romanul Miluta, Târgu-Jiu, 2005; Premiul de excelenţă “Laurenţiu Ulici” pentru Opera Omnia acordat de Funfdaţia “Luceafărul”, Bucureşti, 2007; Premiul pentru Opera Omnia la Festvalul internaţional “Sensul iubirii”, Drobeta Turnu-Severin, 2007; nominalizare la Trofeul Balkanika, Sofia, 2007.