BREAKING NEWS

SOS în apărarea profesiei de avocat

APEL
ADRESAT CANDIDATILOR PROPUSI DE SOCIETATEA CIVILA  PENTRU CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTATURII

Doamnelor, Domnilor,

antonie-popescuIn considerarea dorintei sincere a fiecarui candidat din partea societatii civile pentru Consiliul Superior al Magistraturii, de a contribui la recladirea statului de drept si in tara noastra, potrivit aspiratiilor legitime la reintegrarea europeana, va rog sa analizati acest SOS in apararea profesiei de Avocat si a independentei Justitiei care constituie principala prerogativa a CSM, intrucat sistemul judicar nu poate fi camp de represiune si nici nu poate functiona ca in timpul URSS.

http://uniuneabarourilor.ro/publicam-sesizarea-adresata-unbr-de-catre-domnului-avocat-danil-matei-din-baroul-dambovita-privind-denaturarea-grava-a-exercitiului-profesiei-de-avocat-datorita-modului-in-care-organele-judiciare-pena/

Domnul Avocat Danil Matei, fost jurisconsult si judecator, doctor in drept (cu profesori coordonatori Savelly Zilberstein si Viorel Mihai Ciobanu) – aflat in exercitiul firesc al profesiei de aparare a drepturilor unei persoane careia ii acorda asistenta juridica – reclama un abuz impardonabil cu incalcarea grava a legii avocaturii, a Conventiei EDO si a Jurisprudentei Curtii din partea autoritatilor judiciare romane din Ministerul de Interne si Ministerul Public, care au dispus si efectuat cu scop intimidant si represiv si o perchezitie abuziva asupra avocatului cu ridicarea tuturor documentelor Cabinetului.

Intre altele, domnul avocat Daniil Matei a fost reprezentantul la CEDO al reclamantei  din cauza Nitulescu contra Romaniei (cererea nr. 16184/06 http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5177129-6404362,) in care, prin hotararea din 22 septembrie 2015, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a condamnat sistemul judiciar din Romania pentru incalcarea dreptului la un proces echitabil prin folosirea de “probe” obtinute ilegal. http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301,
http://juri.ro/nitulescu-vs-romania-condamnare-in-recurs-prin-reinterpretarea-acelorasi-probe-testimoniale-a-caror-neconcludenta-a-determinat-instantele-de-fond-si-de-apel-sa-adopte-solutii-de-achitare-esecul-inaltei-curti-de-a-i-audia-pe-inculpata-pe-denuntatoare-si-pe

In precedent, ca urmare a unor semnale primite am mai semnalat o suita de restrictii si practici defectuoase extinse impardonabil la nivelul intregii tari, de impiedicare a folosirii de catre avocati a telefoanelor, laptopurilor, memorystickurilor in sediile parchetelor si sectiilor de politie, jandarmii din dispozitivele de paza conditionand in regim cazon accesul de deposedarea de aceasta aparatura absolut necesara comunicarii si exercitarii profesiei de avocat.
http://www.juridice.ro/478110/scrisoare-deschisa-pentru-drepturile-avocatilor.html

Aceste chestiuni nu pot fi trecute cu vederea, necesita dezbateri si reactii adecvate din partea conducatorilor institutiilor judiciare si din partea membrilor CSM si a organizatiilor societatii civile.

In asteptarea unui punct de vedere al celor care aspira la o normalitate in societatea romaneasca inclusiv in plan judiciar si a unei reactii solidare in apararea statului de drept si a independentei Justitiei, care include si independenta si neingradirea exercitiului profesiei de avocat.

Cordial,
Antonie Popescu

NOTA
Copia scrisorii dlui Av. Danil Matei aici :
http://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2016/11/Danil-Matei.pdf