BREAKING NEWS

Minciunile “de urgență” ale guvernării Ponta

ValerAdresată: Domnului prim-ministru Victor Viorel Ponta

Senator: Valer Marian

Circumscripția electorală: Satu Mare

Colegiul electoral: 1

Grup parlamentar: independent

Obiect: Motivele pentru care nu au fost adoptate de către Guvernul României ordonanțe de urgență privind majorarea redevențelor și interzicerea temporară a exportului  de material lemnos neprelucrat           

Sedința Senatului din: 01.09.2015

În temeiul art. 112 alin. 1 din Constituţia României şi art. 158 din Regulamentul Senatului, vă înaintez prezenta

 ÎNTREBARE:

            În prima jumătate a acestui an ați declarat că Guvernul pe care îl conduceți va adopta ordonanțe de urgență prin care va majora redevențele pentru resurse minerale(petrol, gaze ș.a.) și va interzice temporar exportul de material lemnos neprelucrat (bușteni, cherestea, lemne de foc).

Vă solicit să-mi comunicați motivele pentru care Guvernul României nu a adoptat până în prezent ordonanțe de urgență în domeniile susmenționate.

Solicit răspuns scris.

 

Senator

               Valer Marian