BREAKING NEWS

Gradații de la Universitatea Gheorghe Cristea

GHEORGHE CRISTEAAdresată: Domnului vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea

Senator: Valer Marian

Circumscripția electorală: nr. 32 Satu Mare

Colegiul electoral: nr. 1

Grup parlamentar: independent 

Obiect: Doctoratele, masteratele și licențele în drept obținute de angajații MAI la Universitatea de Științe și Arte  Gheorghe Cristea din București  

Sedința Senatului din: 11.05.2015

În temeiul art. 112 alin.1 din Constituţia României şi art. 158 din Regulamentul Senatului, vă înaintez prezenta

 

ÎNTREBARE: 

 

            Solicit să-mi comunicați numărul respectiv numele, prenumele, gradul și funcția anagajaților Ministerului Afacerilor Interne care au obținut doctorate, masterate și diplome de licență în drept la contestata Universitate de Științe și Arte Gheorghe Cristea din București.

Solicit răspuns scris și verbal.

 

Senator

Valer Marian