BREAKING NEWS

Fărădelege în formă continuată la CJ Satu Mare

Și noua conducere a Consiliului Județean acoperă fărădelegile de la

Centrul de Cultură Tradițională

 

În data de 8 iulie 2016 am înregistrat la Consiliul Județean Satu Mare (sub nr. 13217) o solicitare de informații adresată președintelui Pataki Csaba (pe care o anexez1 (2) alăturat) prin care am solicitat furnizarea unor informații, precizate în 18 puncte, referitor la activitatea Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare din perioada 2008-2016, în urma nelegalități care mi-au fost semnalate de-a lungul anilor. O parte dintre acestea le-am menționat într-o declarație politică prezentată în Senatul României în data de 27 iunie a.c., intitulată „Unde duc lăcomia și neomenia administrației publice locale și somnolența selectivă a procurorilor anticorupție”. Această declarație politică a devenit publică în urma postării sale pe site-ul Senatului și a publicării sale de către anumite ziare, (Cotidianul.ro, Avertisment.net ș.a.).

Cu o grabă suspectă după numai două zile lucrătoare, respectiv în data de 12 iulie a.c., Consiliul Județean Satu Mare mi-a transmis un răspuns expeditiv în sensul că instituția nu deține informațiile solicitate, și, drept urmare, solicitarea mea a fost transmisă Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.

Consider că răspunsul Consiliului Județean este nelegal si neavenit, acesta evidențiind o tendință vădită de acoperire a nelegalităților semnalate și de favorizare a autorilor acestora. În primul rând, în condițiile în care Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale este o instituție subordonată Consiliului Județean, fiind înființată și finanțată de către Consiliu, este inadmisibil răspunsul ca acesta nu deține informațiile solicitate,  îndeosebi pe  cele menționate la punctele 1-7 și 18 din solicitarea adresată. Este inadmisibil că actualul președinte al Consiliului Județean să suțină că această instituție nu deține informații despre sumele alocate anual Centrului pentru Cultură Tradițională, veniturile, cheltuielile, beneficiile sau piederile înregistrate, numărul, numele și salariile angajaților, îndeosebi ale directorilor, precum și dacă au fost efectuate lucrări de investiții și acțiuni de audit financiar la această instituție. De asemenea, după  un deceniu de la înființarea Centrului, este impardonabil să se spună că nu se poate răspunde  care sunt motivele pentru care nu a fost constituit până în prezent un ansamblu folcloric la nivel județean, cum s-a întâmplat, de exemplu, în județele învecinate (Maramureș, Sălaj, Bihor).

2În al doilea rând, Consiliul Județean a transmis în mod nelegal solicitarea mea de informații Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, din moment ce nu m-am adresat acestei instituții, avertizându-i astfel pe reprezentanții Centrului cu privire la nelegalitățile semnalate și dându-le posibilitatea să o acopere o parte din acestea.

Pentru aceste motive, urmează să mă adresez instanței de contencios administrativ în vederea obligării Consiliului Județean Satu Mare să-mi furnizeze informațiile solicitate, precum și organelor de urmărire penală competentă în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de favorizarea făptuitorului.

Din păcate, Consiliul Județean a avut de-a lungul ultimilor ani o atitudine constantă de favorizare a șefilor Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. În acest sens arăt că sesizările adresate de către angajați ai Centrului conducerii Consiliului Județean, Comisiei de cultură și Comisiei juridice, prin care au fost semnalate nelegalități nu au fost niciodată verificate și soluționate, iar puținele acțiuni de audit efectuate cu privire la activitatea acestei instituții de cultură nu au fost făcute niciodată publice și valorificate conform legii, prin tragerea la răspundere disciplinară sau materială a persoanelor vinovate sau prin inițierea tragerii la răspundere penală a acestora.

Deocamdată este evident că noii gospodari ai Sătmarului și-au început activitatea cu stângul.

                                                                Senator

                                                            Valer Marian  

 

 

 

Către

Consiliul Județean Satu Mare

Domnului președinte Pataki Csaba  

 

Subsemnatul Marian Valer, cu domiciliul în municipiul Satu Mare str. Mircea cel Bătrân bl. C 26 ap. 19 județul Satu Mare, senator în Parlamentul României ales în Circumscripția electorală nr. 32 Satu Mare, Colegiul nr. 1, în temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă adresez prezenta

 

SOLICITARE DE INFORMAȚII             

 

referitor la activitatea Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale   Satu Mare în perioada 2008-2016:

1.sumele alocate  Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale   Satu Mare de către Consiliul Județean Satu Mare în fiecare an  din perioada susmenționată;

2.veniturile, cheltuielile, beneficiile sau pierderile înregistrate de Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare în fiecare an din perioada susmenționată;

3.numărul, numele și prenumele persoanelor care au fost angajate la Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare în perioada susmenționată și salariul net lunar al acestora, cu precizarea numărului actual de angajați ai acestei instituții;

4.numele și prenumele persoanelor care au deținut funcții de directori în cadrul Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare  în perioada susmenționată și salariul net lunar al acestora;

5. specialitatea și vechimea în muncă, la data numirii în funcție, a persoanelor care au deținut funcții de directori la Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare;

6.dacă a fost efectuat vreun audit financiar asupra activității Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale  Satu Mare în perioada susmenționată și, în caz afirmativ, care sunt constatările acestuia.

7.lucrările de investiții efectuate la Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare în perioada susmenționată, cu indicarea sumei alocate, sursei de finanțare, modalității de achiziție publică uzitată, contractelor încheiate, firmelor executante și sumelor achitate acestora;

8.dacă au fost alocate sume de bani pentru documentarea, redactarea, tipărirea și lansarea unor cărți semnate de către fostul director Pop Felician (ca, de exemplu, Istoria secretă a Sătmarului, Istoria pălincii, Turn desfrunzit) și de către actualul director Laszlo Robert;

9.dacă au fost alocate sume de bani pentru publicații (ziare și reviste, ca, de exemplu, Alfazet, Confluențe, Citadela, Piața Sătmăreană), asociații (ca, de exemplu, Asociația Culturală Dacidava, Asociația Scriitorilor din Nord-Vest), edituri  sau cenacluri la care fostul director Pop Felician și actualul director Laszlo Robert a avut calitatea de angajat, membru sau colaborator;

10.dacă au fost derulate activități comerciale, constând în achiziții de hârtie, articole de birotică, materiale și servicii de curățenie ș.a. , cu firmele SC Bentoflux SA, SC Tipografia Someșul SA, SC GPV SRL și SC Samlibris SA;

11.dacă au fost achiziționate instrumente muzicale, firmele furnizoare și sumele achitate acestora;

12.dacă au fost achiziționate calculatoare, laptop-uri și  aparatură electronică, firmele furnizoare și sumele achitate acestora;

13.dacă fostul director Pop Felician și actualul director Laszlo Robert au încasat venituri nete de peste 10 000 lei pe lună;

14.dacă fostul director Pop Felician și actualul director Laszlo Robert au decontat până la 15-20 deplasări pe lună;

15.data și funcție pe care a fost angajată la Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare numita Laszlo Silvia, mama actualului director Laszlo Robert, persoana cu funcția de conducere care  a angajat-o, pregătirea și vechimea în specialitate a acesteia, venitul net lunat încasat de aceasta, precum și dacă a primit viză de control financiar preventiv și ce competență avea în materie;

16.dacă sediul Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare a fost renovat, în cursul anului 2008, de o firmă deținută de cumnatul directorului Pop Felician, căreia i-a fost achitată suma de 40 000 lei;

17.dacă în decembrie 2009 a fost achitată pe bază de chitanță eliberată unei persoane fizice plecată în străinătate suma de 20 000 lei pentru Festivalul sărbătorilor de iarnă, deși această manifestare nu a avut loc;

18.motivele pentru care nu a fost constituit până în prezent un ansamblu folcloric la nivel județean, ca, de exemplu, în județele învecinate (Maramureș, Sălaj, Bihor).

Aștept răspuns pe adresa municipiul Satu Mare str. Mircea cel Bătrân bl. C 26 ap. 19 județul Satu Mare sau pe adresa de email valsm60@yahoo.com .

 

Satu Mare,                                                                Senator

08.07.2016                                                             Marian Valer