BREAKING NEWS

Controale fiscale abuzive la comandă politică

Coat_of_arms_of_the_Senate_of_Romania

 

Adresată: Doamnei ministru al Finanțelor Publice, Anca Dana Dragu

Senator: Valer Marian

Circumscripția electorală: nr. 32 Satu Mare

Colegiul electoral: nr. 1

Grup parlamentar: independent

Obiect: Legalitatea și oportunitatea controalelor fiscale efectuate la SC Dorle SRL Certeze în anii 2013, 2014 și 2015

Ședința Senatului din: 09.05.2016

În temeiul art.112 alin.1 din Constituţia României şi art. 163 din Regulamentul Senatului, vă înaintez prezenta

INTERPELARE:    

Petentul Dorle Gheorghe, cu domiciliul în comuna Certeze str. Copăceni nr. 722 județul Satu Mare, asociat unic  și administrator al Societății comerciale Dorle SRL, reclamă faptul că pe parcursul a trei ani, respectiv în anii 2013, 2014 și 2015, a fost hărțuit efectiv de către inspectori fiscali din cadrul Administrației Județeane a Finanțelor Publice Satu Mare (anterior Direcția Generală a Finanțelor Publice), societatea sa fiind supusă în perioada susmenționată la un număr de 14 controale și inspecții fiscale. Cu ocazia multor controale și în mod deosebit la ultimele două inspecții fiscale, efectuate în perioada 17.06.- 30.07.2014 respectiv 21.09.-23.11.2015, inspectorii fiscali au avut un comportament tendențios și chiar abuziv, neluîndu-i în considerare o serie din apărările formulate. De exemplu, nu au luat în considerare un proces verbal întocmit în data de de 20.05.2015 de către Biroul executorului judecătoresc Mihalcea Benone, care includea un număr de 71 de bunuri mobile, și raportul de confirmare a valorilor bunurilor mobile  inventariate în procesul verbal susmenționat, întocmit de evaluatorul ANEVAR Mihalca Ioan Marcu. De asemenea, cu ocazia ultimelor două inspecții fiscale au fost supuse controlului, în mod nelegal, perioade care au constituit obiectul controalelor sau inspecțiilor fiscale anterioare. Datorită frecvenței și duratei controalelor și inspecțiilor fiscale, activitatea firmei sale a fost de multe ori afectată perioade îndelungate.

Menționez că petentul a înființat Societatea comercială Dorle SRL în anul 1993, având numărul de înmatriculare J30/430/1993, și că nu a mai deținut altă firmă până în prezent, derulându-și toate afacerile și înregistrându-și toate activele imobiliare și mobiliare pe această societate. SC Dorle SRL are ca obiect principal de activitate prestări servicii și este firma din județul Satu Mare care a obținut cel mai ridicat certificat de atestare (gradul 6) din partea  Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). De la înființare și până la intensificarea controalelor fiscale, SC Dorle SRL a avut un număr de circa 120  angajați și și-a onorat obligațiile fiscale către bugetul de stat și bugetul local, iar adminstratorul Dorle Gheorghe nu a avut probleme de natură penală.

Petentul consideră că motivul controalelor tendențioase și abuzive efectuate în ultimii ani la firma sa îl constituie faptul că, în vara anului 2012, după preluarea guvernării de către USL, nu a dat curs unei solicitări adresate de șeful Biroului de control fiscal din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Satu Mare, Crișan Mircea, care i-a cerut să intervină la liderii județeni ai Partidului Social Democrat, partid al cărui membru era, pentru a fi numit în funcția de director al Administrației Județene a Finanțelor Publice.

Conform petentului, cea mai abuzivă a fost inspecția fiscală efectuată de inspectorii Mureșan Ioana Cătălina și Blideran Cosmin în perioada 17.06. – 30.07.2014, care au refuzat să ia în considerare orice apărare formulată și au întocmit proces verbal de constatare și sancționare a contravenților, prin care i-au aplicat o amendă în sumă de 7000 lei, fără să aibă știință în prealabil de conținutul procesului verbal și fără să-l semneze, deși petentul le-a comunicat inspectorilor susmenționați că se va prezenta în ziua lucrătoare următoare, împreună cu avocatul său, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Satu Mare, pentru a lua cunoștință de conținutul acestuia, pentru a formula obiecții și pentru a-l semna. In mod nelegal, inspectorii fiscali au făcut mențiunea că contravenientul refuză să semneze. Menționez că, după această inspecție fiscală, inspectorul Blideran Cosmin a demisionat din Administrația Județeană a Finanțelor Publice și a plecat din țară stabilindu-se în străinătate, de unde i-a comunicat petentului că este dispus să-i servească de martor cu privire la caracterul abuziv al controlului. În schimb, drept răsplată, inspectorul fiscal Mureșan Ioana- Cătălina a fost sprijinită, după inspecția susmenționată să se angajeze la Societatea comercială Alrointernațional Satu Mare, firmă cu cifră de afaceri de zeci de milioane de euro, cunoscută ca fiind protejată de șeful Biroului control fiscal, Crișan Mircea, și care a ajuns în vizorul DIICOT pentru infracțiuni de eveaziune fiscală și spălare de bani în valoare de milioane de euro.

Pentru considerentele expuse, vă solicit să dispuneți verificări cu privire la legalitatea, temeinicitatea și oportunitatea controalelor și inspecțiilor fiscale efectuate la SC Dorle SRL Certeze în anii 2013-2014 și 2015, urmând să-mi comunicați constatările rezultate și măsurile dispuse. Totodată, vă solicit să-mi comunicați câte controale și inspecții fiscale au fost efectuate în aceeași perioadă de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare la Societatea comercială Alrointernațional SRL Satu Mare și care au fost constatările rezultate.

Solicit răspuns scris și verbal.

Senator

Valer Marian